Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Donderdag 07 december 2017

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Op dit moment is er echter nog geen akkoord bereikt tussen de landbouwsector en de Belastingdienst over de fiscale behandeling van deze rechten.

Dit betekent vooralsnog dat er niet kan worden afgeschreven over aangekochte fosfaatrechten. Melkveehouders die fosfaatrechten verkopen dienen in principe af te rekenen met de fiscus. Zij kunnen geen herinvesteringsreserve toepassen, waarmee de opbrengst van de verkochte rechten gebruikt zou kunnen worden voor investeringen in een andere tak van het bedrijf. Evenmin is toepassing van de herinvesteringsreserve mogelijk voor het geld verkregen uit de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (stoppersregeling).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief