Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscale voordelen milieuvriendelijke investeringen

Dinsdag 15 januari 2019

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vrachtauto’s en andere bedrijfsmiddelen kunnen daaruit fiscale voordelen halen. De Milieulijst (MIA\Vamil) en Energielijst (EIA) voor 2019 zijn gepubliceerd. Met de instrumenten MIA, VAMIL en EIA worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. 

Transport
De MIA/Vamil regeling biedt in 2019 onder andere voordelen voor investeringen in “uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker”, “aardgas-bakwagenchassis of -trekker” en “bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid”. Voor de “Quiet Truck” geldt dat maximaal € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komt en dat niet iedere 'Quiet Truck' in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is (ten hoogste 71 dB(A)) en waarvoor een Quiet-Truck certificaat is afgegeven. Nieuw op de Milieulast zijn onder andere “Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht” en “oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen”.

Extra aftrek
De ‘Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen’ (VAMIL) biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Regeling Milieu-investeringaftrek’ (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (36%, 27% of 13,5%) de belastbare winst te verlagen waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting behoeft te worden betaald. 

Inklapbare zeecontainer
Nieuw op de Energielijst opgenomen is, dat er fiscaal voordeel is voor “inklapbare zeecontainer”, dit is een zeecontainer die tot maximaal een vierde van het volume kan worden gereduceerd. Daarnaast staan evenals in 2018 o.a. op de Energielijst “meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen” en “lange en zware voertuigen” waarvoor alleen de dolly of tussenoplegger in aanmerking komt.  De EIA houdt in dat u een percentage (dat in 2019 verlaagd is naar 45%) van de investeringskosten van de fiscale winst mag aftrekken. Het voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst, waardoor u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te betalen.

 

Bron: TLN

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief