Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscale voordelen milieuvriendelijke investeringen

Dinsdag 15 januari 2019

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vrachtauto’s en andere bedrijfsmiddelen kunnen daaruit fiscale voordelen halen. De Milieulijst (MIA\Vamil) en Energielijst (EIA) voor 2019 zijn gepubliceerd. Met de instrumenten MIA, VAMIL en EIA worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. 

Transport
De MIA/Vamil regeling biedt in 2019 onder andere voordelen voor investeringen in “uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker”, “aardgas-bakwagenchassis of -trekker” en “bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid”. Voor de “Quiet Truck” geldt dat maximaal € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komt en dat niet iedere 'Quiet Truck' in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is (ten hoogste 71 dB(A)) en waarvoor een Quiet-Truck certificaat is afgegeven. Nieuw op de Milieulast zijn onder andere “Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht” en “oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen”.

Extra aftrek
De ‘Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen’ (VAMIL) biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Regeling Milieu-investeringaftrek’ (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (36%, 27% of 13,5%) de belastbare winst te verlagen waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting behoeft te worden betaald. 

Inklapbare zeecontainer
Nieuw op de Energielijst opgenomen is, dat er fiscaal voordeel is voor “inklapbare zeecontainer”, dit is een zeecontainer die tot maximaal een vierde van het volume kan worden gereduceerd. Daarnaast staan evenals in 2018 o.a. op de Energielijst “meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen” en “lange en zware voertuigen” waarvoor alleen de dolly of tussenoplegger in aanmerking komt.  De EIA houdt in dat u een percentage (dat in 2019 verlaagd is naar 45%) van de investeringskosten van de fiscale winst mag aftrekken. Het voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst, waardoor u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te betalen.

 

Bron: TLN

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief