Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Flexibiliteit en/of continuïteit

Woensdag 20 februari 2019

Met steeds veranderende omgevingen en werkomstandigheden is voor ondernemers (werkgevers) het creëren van een flexibele schil in het personeelsbestand vaak wenselijk. Dat medewerkers diezelfde keuze tot flexibiliteit maken biedt hiertoe voldoende mogelijkheden met ZZP’ers, uitzendkrachten, oproepkrachten en nulurencontracten. Voor vastigheid en continuïteit is een vaste kern van medewerkers zeker ook aan te bevelen. Voor bedrijven met een relatief groot personeelsbestand derhalve de suggestie om balans te vinden tussen een flexibele schil en vaste kern om daarmee te komen tot flexibiliteit en continuïteit.

Kijkend naar de continuïteit, een zoektocht naar medewerkers vergt met de huidige krapte op de arbeidsmarkt inspanning en geduld. Na een geslaagde zoektocht behoeft het inwerken van de nieuwe medewerker eveneens inspanning en geduld. Van groot belang om hieraan voldoende aandacht te besteden om te voorkomen dat men al snel weer op zoek gaat naar een nieuwe baan. Veel nieuwe medewerkers waarbij in die eerste fase de aandacht ontbroken heeft gaan hiertoe over.

Een aantal factoren om de medewerkers snel deel uit te laten maken van je organisatie zijn:

 • Community
  De nieuwe medewerker kennis laten maken met de bestaande medewerkers, laat weten bij wie de nieuwe medewerkers terecht kan. Dat kan alleen als hij/zij weet wat de diverse collega’s voor taken en verantwoordelijkheden hebben. Maar ook andersom, laat de bestaande medewerkers weten waarvoor zij terecht kunnen bij hun nieuwe collega. Daarmee volgt snel(ler) samenwerking en een gemeenschappelijk deler.
 • Connection
  Kennis delen over de missie, visie en historie dragen bij aan verbondenheid met bedrijf. Deel reeds gevierde successen, maak deze waar mogelijk zichtbaar film- en/of fotomateriaal. Daag de nieuwe medewerker uit dit ook te willen bereiken, laat men zich trots voelen deel uit te maken van je team.
 • Culture
  Naast bedrijfsuitjes geeft ook iets eenvoudigs als de dagelijkse lunch nieuwe medewerkers de indruk van de cultuur die heerst binnen het bedrijf en onder de medewerkers. Verleidelijk om de lunch als “vrij” moment te zien, zeker ook om los te komen van het werk maar overweeg deze toch zodanig in te steken dat deze kan bijdragen aan de teamgedachte. Vanwege het dagelijkse karakter is de lunch dermate veelvoorkomend dat het zonde is hier totaal geen gedachte bij te hebben.
 • Compliance
  Bedrijven en haar medewerkers zijn verplicht te houden aan wet- en regelgeving passend bij de aard van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn er ongeschreven regels, normen en waarden die bijdragen aan saamhorigheid. Hoe gaan collega’s met elkaar om, wat zijn gedragingen naar bezoekers, klanten en leveranciers? Bestaande en nieuwe medewerkers moeten zich hier prettig bij voelen om een lange termijn doelstelling na te kunnen streven.

Een valkuil, zorg dat geen “overkill” aan informatie ontstaat tijdens de eerste dag of de eerste werkweek van een nieuwe medewerker. Het versterken van de relatie tussen medewerker en bedrijf is een continue / geleidelijk proces. Laat hem of haar rustig groeien in de rol voor de lange termijn, geef tijd en ruimte om bedrijf en medewerkers te leren kennen en te komen tot een trotse teamspeler.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief