Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Flexibiliteit en/of continuïteit

Woensdag 20 februari 2019

Met steeds veranderende omgevingen en werkomstandigheden is voor ondernemers (werkgevers) het creëren van een flexibele schil in het personeelsbestand vaak wenselijk. Dat medewerkers diezelfde keuze tot flexibiliteit maken biedt hiertoe voldoende mogelijkheden met ZZP’ers, uitzendkrachten, oproepkrachten en nulurencontracten. Voor vastigheid en continuïteit is een vaste kern van medewerkers zeker ook aan te bevelen. Voor bedrijven met een relatief groot personeelsbestand derhalve de suggestie om balans te vinden tussen een flexibele schil en vaste kern om daarmee te komen tot flexibiliteit en continuïteit.

Kijkend naar de continuïteit, een zoektocht naar medewerkers vergt met de huidige krapte op de arbeidsmarkt inspanning en geduld. Na een geslaagde zoektocht behoeft het inwerken van de nieuwe medewerker eveneens inspanning en geduld. Van groot belang om hieraan voldoende aandacht te besteden om te voorkomen dat men al snel weer op zoek gaat naar een nieuwe baan. Veel nieuwe medewerkers waarbij in die eerste fase de aandacht ontbroken heeft gaan hiertoe over.

Een aantal factoren om de medewerkers snel deel uit te laten maken van je organisatie zijn:

 • Community
  De nieuwe medewerker kennis laten maken met de bestaande medewerkers, laat weten bij wie de nieuwe medewerkers terecht kan. Dat kan alleen als hij/zij weet wat de diverse collega’s voor taken en verantwoordelijkheden hebben. Maar ook andersom, laat de bestaande medewerkers weten waarvoor zij terecht kunnen bij hun nieuwe collega. Daarmee volgt snel(ler) samenwerking en een gemeenschappelijk deler.
 • Connection
  Kennis delen over de missie, visie en historie dragen bij aan verbondenheid met bedrijf. Deel reeds gevierde successen, maak deze waar mogelijk zichtbaar film- en/of fotomateriaal. Daag de nieuwe medewerker uit dit ook te willen bereiken, laat men zich trots voelen deel uit te maken van je team.
 • Culture
  Naast bedrijfsuitjes geeft ook iets eenvoudigs als de dagelijkse lunch nieuwe medewerkers de indruk van de cultuur die heerst binnen het bedrijf en onder de medewerkers. Verleidelijk om de lunch als “vrij” moment te zien, zeker ook om los te komen van het werk maar overweeg deze toch zodanig in te steken dat deze kan bijdragen aan de teamgedachte. Vanwege het dagelijkse karakter is de lunch dermate veelvoorkomend dat het zonde is hier totaal geen gedachte bij te hebben.
 • Compliance
  Bedrijven en haar medewerkers zijn verplicht te houden aan wet- en regelgeving passend bij de aard van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn er ongeschreven regels, normen en waarden die bijdragen aan saamhorigheid. Hoe gaan collega’s met elkaar om, wat zijn gedragingen naar bezoekers, klanten en leveranciers? Bestaande en nieuwe medewerkers moeten zich hier prettig bij voelen om een lange termijn doelstelling na te kunnen streven.

Een valkuil, zorg dat geen “overkill” aan informatie ontstaat tijdens de eerste dag of de eerste werkweek van een nieuwe medewerker. Het versterken van de relatie tussen medewerker en bedrijf is een continue / geleidelijk proces. Laat hem of haar rustig groeien in de rol voor de lange termijn, geef tijd en ruimte om bedrijf en medewerkers te leren kennen en te komen tot een trotse teamspeler.

< Terug

Meest recente berichten

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.000 aan een projectontwikkelaar, die hierop na drie jaar woningbouw wou realiseren. Tot deze tijd mo... Lees verder >

Check uw bemestingsplan

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen moeten officieel binnen 7 dagen in het plan doorgevoerd te worden. Het gaat dan voo... Lees verder >

Meer duidelijkheid over (excessief) lenen bij de eigen B.V.: opletten geblazen!

Donderdag 16 mei 2019 (Fiscaal)

Eerder besprak ik in mijn blog de aangekondigde maatregel in 2022 voor schulden bij de eigen B.V. . Het betreft schulden boven een bedrag van € 500.000. Gevolg van de maatregel: een verplichte b... Lees verder >

Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019 (Ondernemersnieuws)

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsecto... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief