Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Dinsdag 19 februari 2019

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De bouw gaat voor 2019 uit van een omzetgroei van maar liefst 14,8%, versus 8,8% een jaar eerder. Daarmee denkt de bouw het beter te doen dan het mkb als geheel (+10,6%). Ook de prognose voor de winst is positief (7,1%), maar deze blijft wel achter bij de omzetverwachting. De winstprognose voor de bouw ligt onder het mkb-gemiddelde van 9,3%.

De personeelskosten zullen in de bouw in 2019 naar schatting relatief sterk stijgen: met 7,7%, versus 2,5% een jaar eerder. Dit ligt ruim boven de mkb-prognose van 5%. Vooral kleinere bedrijven hebben moeite om personeel aan zich te binden en zijn nogal eens aangewezen op bemiddelingsbureaus. Bouwers verwachten dat de inkoopwaarde met bijna 2% zal toenemen, versus een stijging van 3,5% voor het mkb als geheel.

Het tekort aan vakmensen is met afstand de grootste bedreiging voor 2019 (genoemd door 58,3% van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek). Bouwers blijven daarom inzetten op manieren om efficiënter te werken. Ook het strategisch aanpassingsvermogen van de eigen onderneming zien zij voor 2019 als belangrijke kans. Ontwikkelingen zoals duurzaamheid, technologie, infrastructuur en ketensamenwerking vragen om strategische keuzes.

De financiële positie van bouwbedrijven is sterker geworden en het aantal faillissementen neemt af. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage bouwbedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen licht is gestegen, van 80% in 2016 naar 80,3% in 2017. Dit is min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (80,1%). De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich niet in een hogere investeringsbereidheid voor 2019. Bouwondernemers verwachten dat de investeringen met 4,3% zullen toenemen (versus +4,7% een jaar eerder). Daarmee blijft de branche licht achter bij het mkb-gemiddelde: +5,5%.

Bron: SRA-BiZ

 

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief