Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Dinsdag 19 februari 2019

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De bouw gaat voor 2019 uit van een omzetgroei van maar liefst 14,8%, versus 8,8% een jaar eerder. Daarmee denkt de bouw het beter te doen dan het mkb als geheel (+10,6%). Ook de prognose voor de winst is positief (7,1%), maar deze blijft wel achter bij de omzetverwachting. De winstprognose voor de bouw ligt onder het mkb-gemiddelde van 9,3%.

De personeelskosten zullen in de bouw in 2019 naar schatting relatief sterk stijgen: met 7,7%, versus 2,5% een jaar eerder. Dit ligt ruim boven de mkb-prognose van 5%. Vooral kleinere bedrijven hebben moeite om personeel aan zich te binden en zijn nogal eens aangewezen op bemiddelingsbureaus. Bouwers verwachten dat de inkoopwaarde met bijna 2% zal toenemen, versus een stijging van 3,5% voor het mkb als geheel.

Het tekort aan vakmensen is met afstand de grootste bedreiging voor 2019 (genoemd door 58,3% van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek). Bouwers blijven daarom inzetten op manieren om efficiënter te werken. Ook het strategisch aanpassingsvermogen van de eigen onderneming zien zij voor 2019 als belangrijke kans. Ontwikkelingen zoals duurzaamheid, technologie, infrastructuur en ketensamenwerking vragen om strategische keuzes.

De financiële positie van bouwbedrijven is sterker geworden en het aantal faillissementen neemt af. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage bouwbedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen licht is gestegen, van 80% in 2016 naar 80,3% in 2017. Dit is min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (80,1%). De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich niet in een hogere investeringsbereidheid voor 2019. Bouwondernemers verwachten dat de investeringen met 4,3% zullen toenemen (versus +4,7% een jaar eerder). Daarmee blijft de branche licht achter bij het mkb-gemiddelde: +5,5%.

Bron: SRA-BiZ

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief