Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Dinsdag 19 februari 2019

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De bouw gaat voor 2019 uit van een omzetgroei van maar liefst 14,8%, versus 8,8% een jaar eerder. Daarmee denkt de bouw het beter te doen dan het mkb als geheel (+10,6%). Ook de prognose voor de winst is positief (7,1%), maar deze blijft wel achter bij de omzetverwachting. De winstprognose voor de bouw ligt onder het mkb-gemiddelde van 9,3%.

De personeelskosten zullen in de bouw in 2019 naar schatting relatief sterk stijgen: met 7,7%, versus 2,5% een jaar eerder. Dit ligt ruim boven de mkb-prognose van 5%. Vooral kleinere bedrijven hebben moeite om personeel aan zich te binden en zijn nogal eens aangewezen op bemiddelingsbureaus. Bouwers verwachten dat de inkoopwaarde met bijna 2% zal toenemen, versus een stijging van 3,5% voor het mkb als geheel.

Het tekort aan vakmensen is met afstand de grootste bedreiging voor 2019 (genoemd door 58,3% van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek). Bouwers blijven daarom inzetten op manieren om efficiënter te werken. Ook het strategisch aanpassingsvermogen van de eigen onderneming zien zij voor 2019 als belangrijke kans. Ontwikkelingen zoals duurzaamheid, technologie, infrastructuur en ketensamenwerking vragen om strategische keuzes.

De financiële positie van bouwbedrijven is sterker geworden en het aantal faillissementen neemt af. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage bouwbedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen licht is gestegen, van 80% in 2016 naar 80,3% in 2017. Dit is min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (80,1%). De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich niet in een hogere investeringsbereidheid voor 2019. Bouwondernemers verwachten dat de investeringen met 4,3% zullen toenemen (versus +4,7% een jaar eerder). Daarmee blijft de branche licht achter bij het mkb-gemiddelde: +5,5%.

Bron: SRA-BiZ

 

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief