Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

Maandag 23 mei 2016

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2016 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2010 tot en met 2014.


Los bouw- en grasland
De normen stijgen in de regio’s met overwegend melkveehouderij vanwege de goede bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2014 en het wegvallen van het slechte jaar 2009. De stijging varieert van 4% (Zuid-Limburg) tot 34% (Waterland en Droogmakerijen).


Voor de akkerbouwbedrijven geldt dat 2014 iets minder goed was dan 2009, met uitzondering van de bedrijven met zetmeelaardappelen. De normen voor de regio’s IJsselmeerpolders en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied dalen daarom met 5% respectievelijk 6%, terwijl de norm voor akkerbouwbedrijven in het Noordoosten met 17% stijgt.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland is in Westelijk Holland met 11% gestegen naar € 2.652 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 32% naar € 1.073 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen zijn ten opzichte van 2015 met 1,06% gestegen, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2011 tot en met 2015.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,1% (inflatie van 0,6% plus 1,5%). Dat is het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 0,6% (inflatiepercentage over 2015).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief