Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

Vrijdag 05 juli 2019

van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Onlangs zijn de definitieve cijfers van de fosfaat- en stikstofexcretie over 2018 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat de productie onder de plafonds is gebleven.

Fosfaat
De totale fosfaatproductie is met 7 miljoen kg gedaald naar 162 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het fosfaatplafond gebleven. Ook de afzonderlijke sectoren blijven ieder onder het sectorale fosfaatproductieplafond. De daling van de totale excretie komt grotendeels op conto van de melkveehouderij.

Stikstof
De stikstofproductie is met 8,5 miljoen kg stikstof gedaald naar 503,5 miljoen kg stikstof en blijft daarmee ook onder het stikstofplafond. Daarmee komt de productie onder het plafond van 504,4 miljoen kg, terwijl deze zich in 2017 nog boven het plafond bevond. De stikstofexcretie door de melkveehouderij bevindt zich nog wel boven het sectorale plafond. Echter, met de Europese Commissie is de afspraak gemaakt dat bij de definitieve fosfaat- en stikstofexcretiecijfers gerekend mag worden met de gemiddelde fosfor- en stikstofgehaltes in het ruwvoer over de voorgaande vijf jaar, met weglating van de twee meest extreme jaren. Bij toepassing van deze middeling komt de mekveehouderij op een stikstofproductie van 277,4 miljoen kg en daarmee ook onder het eigen sectorale stikstofplafond.

Doordat de fosfaatexcretie zich behoorlijk onder het plafond bevindt, is vooral voor de melkveehouderij de stikstofexcretie de beperkende factor geworden als het gaat om de benutting van de ruimte binnen de productieplafonds. De aangekondigde sectoraanpak om de stikstofproductie naar beneden te brengen, blijft daarmee volgens de minister van LNV onverminderd relevant.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief