Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatproductie nadert nationale plafond

Donderdag 21 mei 2015


Op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de totale fosfaatproductie met 6,7 miljoen kg is gestegen van 165,6 miljoen kg in 2013 naar 172,3 kg in 2014. Daarmee is het nationale fosfaatplafond van 172,9 kg fosfaat vrijwel bereikt. Het nationale fosfaatplafond maakt onderdeel uit van de afspraken over de Nederlandse derogatie. Bij een overschrijding van het fosfaatplafond komt toepassing van derogatie ook in gevaar.


De stijging van de fosfaatproductie wordt voornamelijk veroorzaakt door de melkveehouderij, waar de productie met 5,5 miljoen kg is toegenomen tot 86,0 miljoen kg. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door hogere dieraantallen, maar daarnaast ook vooral door de hogere fosforgehaltes in het voerrantsoen. Het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg voor de melkveesector is door de stijging inmiddels overschreden. Daarbij komt dat de hogere fosforgehaltes in het in 2014 gewonnen ruwvoer nog maar in beperkte mate doorgewerkt hebben in 2014, maar vooral zullen doorwerken in 2015.


In de varkenssector is de fosfaatproductie gedaald van 39,6 miljoen kg in 2013 naar 39,0 miljoen kg in 2014. De fosfaatproductie in de pluimveesector is licht gestegen van 27,2 miljoen kg in 2013 naar 27,7 miljoen kg in 2014.


De melkveesector heeft in 2013 afgesproken dat er extra maatregelen komen om de fosfaatproductie te beperken. Eén van de maatregelen is een verplichte deelname aan de Kringloopwijzer. Momenteel wordt er ook gesproken over een verlaging van de fosforgehaltes in voer.


Door de nieuwe cijfers is de kans op dierrechten in de melkveehouderij weer vergroot. Staatssecretaris Dijksma heeft immers al meerdere keren aangegeven de invoering hiervan te overwegen bij een overschrijding van het fosfaatplafond.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatproductie nadert nationale plafond

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief