Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatproductie nadert nationale plafond

Donderdag 21 mei 2015


Op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de totale fosfaatproductie met 6,7 miljoen kg is gestegen van 165,6 miljoen kg in 2013 naar 172,3 kg in 2014. Daarmee is het nationale fosfaatplafond van 172,9 kg fosfaat vrijwel bereikt. Het nationale fosfaatplafond maakt onderdeel uit van de afspraken over de Nederlandse derogatie. Bij een overschrijding van het fosfaatplafond komt toepassing van derogatie ook in gevaar.


De stijging van de fosfaatproductie wordt voornamelijk veroorzaakt door de melkveehouderij, waar de productie met 5,5 miljoen kg is toegenomen tot 86,0 miljoen kg. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door hogere dieraantallen, maar daarnaast ook vooral door de hogere fosforgehaltes in het voerrantsoen. Het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg voor de melkveesector is door de stijging inmiddels overschreden. Daarbij komt dat de hogere fosforgehaltes in het in 2014 gewonnen ruwvoer nog maar in beperkte mate doorgewerkt hebben in 2014, maar vooral zullen doorwerken in 2015.


In de varkenssector is de fosfaatproductie gedaald van 39,6 miljoen kg in 2013 naar 39,0 miljoen kg in 2014. De fosfaatproductie in de pluimveesector is licht gestegen van 27,2 miljoen kg in 2013 naar 27,7 miljoen kg in 2014.


De melkveesector heeft in 2013 afgesproken dat er extra maatregelen komen om de fosfaatproductie te beperken. Eén van de maatregelen is een verplichte deelname aan de Kringloopwijzer. Momenteel wordt er ook gesproken over een verlaging van de fosforgehaltes in voer.


Door de nieuwe cijfers is de kans op dierrechten in de melkveehouderij weer vergroot. Staatssecretaris Dijksma heeft immers al meerdere keren aangegeven de invoering hiervan te overwegen bij een overschrijding van het fosfaatplafond.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatproductie nadert nationale plafond

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief