Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Donderdag 05 juli 2018

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2017 blijkt dat de fosfaatproductie met 6,2 miljoen kg is gedaald naar 169 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het plafond is gebleven. De stikstofproductie is echter boven het plafond uitgekomen door een stijging met 8 miljoen kg naar 512 miljoen kg stikstof.

Fosfaat
De fosfaatproductie van de melkveehouderij over het jaar 2017 bedroeg 86,6 miljoen kg en lag daarmee nog iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De productie in de pluimveehouderij was vrijwel gelijk aan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg fosfaat. Bij de overige sectoren was sprake van een onderschrijding van de sectorplafonds.

Stikstof
De overschrijding van het stikstofplafond is geheel toe te rekenen aan de melkveehouderij. De stikstofproductie is met bijna 3% gestegen naar 303 miljoen kg stikstof, ruim hoger dan het sectorplafond van 282 miljoen kg. Als oorzaken van de toename van de stikstofproductie in de melkveehouderij noemt het CBS een daling van het aandeel snijmaïs in het rantsoen (krimp areaal en lagere hectareproductie van maïs) en een hoger stikstofgehalte van het gras. In de overige sectoren was de stikstofproductie lager dan de sectorplafonds.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief