Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Donderdag 05 juli 2018

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2017 blijkt dat de fosfaatproductie met 6,2 miljoen kg is gedaald naar 169 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het plafond is gebleven. De stikstofproductie is echter boven het plafond uitgekomen door een stijging met 8 miljoen kg naar 512 miljoen kg stikstof.

Fosfaat
De fosfaatproductie van de melkveehouderij over het jaar 2017 bedroeg 86,6 miljoen kg en lag daarmee nog iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De productie in de pluimveehouderij was vrijwel gelijk aan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg fosfaat. Bij de overige sectoren was sprake van een onderschrijding van de sectorplafonds.

Stikstof
De overschrijding van het stikstofplafond is geheel toe te rekenen aan de melkveehouderij. De stikstofproductie is met bijna 3% gestegen naar 303 miljoen kg stikstof, ruim hoger dan het sectorplafond van 282 miljoen kg. Als oorzaken van de toename van de stikstofproductie in de melkveehouderij noemt het CBS een daling van het aandeel snijmaïs in het rantsoen (krimp areaal en lagere hectareproductie van maïs) en een hoger stikstofgehalte van het gras. In de overige sectoren was de stikstofproductie lager dan de sectorplafonds.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief