Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Donderdag 05 juli 2018

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2017 blijkt dat de fosfaatproductie met 6,2 miljoen kg is gedaald naar 169 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het plafond is gebleven. De stikstofproductie is echter boven het plafond uitgekomen door een stijging met 8 miljoen kg naar 512 miljoen kg stikstof.

Fosfaat
De fosfaatproductie van de melkveehouderij over het jaar 2017 bedroeg 86,6 miljoen kg en lag daarmee nog iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De productie in de pluimveehouderij was vrijwel gelijk aan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg fosfaat. Bij de overige sectoren was sprake van een onderschrijding van de sectorplafonds.

Stikstof
De overschrijding van het stikstofplafond is geheel toe te rekenen aan de melkveehouderij. De stikstofproductie is met bijna 3% gestegen naar 303 miljoen kg stikstof, ruim hoger dan het sectorplafond van 282 miljoen kg. Als oorzaken van de toename van de stikstofproductie in de melkveehouderij noemt het CBS een daling van het aandeel snijmaïs in het rantsoen (krimp areaal en lagere hectareproductie van maïs) en een hoger stikstofgehalte van het gras. In de overige sectoren was de stikstofproductie lager dan de sectorplafonds.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief