Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatrechten en zelfzuivelaars (2)

Dinsdag 12 juni 2018

De forfaitaire fosfaatproductie per koe is afhankelijk van de hoogte van de melkproductie: hoe meer melk een koe produceert, hoe hoger de fosfaatproductie. Echter een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving (w.o. het stelsel van fosfaatrechten) rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe (en een ureumgehalte van 26).

Deze systematiek kan enorme consequenties hebben voor bedrijven die meer of minder melk zelf gaan verwerken.  1. Een zelfzuivelaar gaat minder dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf op het eigen bedrijf verwerken (of hiermee zelfs geheel stoppen), terwijl dit in 2015 meer dan 50% was.
    Antwoord: Per jaar zal steeds moeten worden bepaald welke norm het bedrijf moet hanteren. De melkveehouder zal in dit geval moeten rekenen met de norm die overeenkomt met de werkelijke melkproductie. Er vindt geen aanpassing van de fosfaatrechten plaats.
    Opmerking redactie: In veel gevallen zal de werkelijke melkproductie hoger zijn dan 7.500 kg, waardoor binnen de toegekende fosfaatrechten minder dieren kunnen worden gehouden.

  2. Een melkveehouder gaat meer dan 50% van de geproduceerde melk zelf verwerken, terwijl dat in 2015 minder dan 50% was.
    Antwoord: Per jaar zal steeds moeten worden bepaald welke norm het bedrijf moet hanteren. De melkveehouder zal in dit geval uit moeten gaan van de norm van 7.500 kg per melkkoe. Er vindt geen aanpassing van de fosfaatrechten plaats.
    Opmerking redactie: dit pakt ongunstig uit voor bedrijven met een productie lager dan 7.500 kg per koe per jaar.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatrechten en zelfzuivelaars (2)

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief