Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Woensdag 23 mei 2018

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 (art. 74, lid 4, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Dit geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten.

Herbeschikking toekenning fosfaatrechten bij zelfzuivelaars
In het stelsel van fosfaatrechten wordt gerekend met de forfaitaire fosfaatexcretie per koe, welke afhankelijk is van de melkproductie per koe. Veel zelfzuivelaars hebben fosfaatrechten verkregen op basis van de werkelijke melkproductie. RVO.nl heeft echter aangegeven dat bedrijven die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf verwerken,  binnen enkele weken een herbeschikking toekenning fosfaatrechten ontvangen. Zowel bij de toekenning als de benutting van fosfaatrechten zullen deze bedrijven moeten uitgaan van een fosfaatproductie van 39,1 kg fosfaat per koe (behorend bij een melkproductie van 7.500 kg per koe). De daadwerkelijke hoogte van de melkproductie per koe is voor deze bedrijven dus niet meer van belang.

Onduidelijkheid bij meer of minder zelf verzuivelen
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe RVO.nl met de volgende gevallen omgaat:  • Een zelfzuivelaar gaat minder dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf op het eigen bedrijf verwerken, terwijl dit in 2015 meer dan 50% was.

  • Een zelfzuivelaar stopt geheel met het zelf verwerken van melk.

  • Een melkveehouder gaat meer dan 50% van de geproduceerde melk zelf verwerken, terwijl dat in 2015 minder dan 50% was.Bezwaar maken
Tegen de herbeschikking kan bezwaar gemaakt worden. Dat moet in ieder geval overwogen worden in de hiervoor genoemde situaties.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief