Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Woensdag 23 mei 2018

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 (art. 74, lid 4, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Dit geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten.

Herbeschikking toekenning fosfaatrechten bij zelfzuivelaars
In het stelsel van fosfaatrechten wordt gerekend met de forfaitaire fosfaatexcretie per koe, welke afhankelijk is van de melkproductie per koe. Veel zelfzuivelaars hebben fosfaatrechten verkregen op basis van de werkelijke melkproductie. RVO.nl heeft echter aangegeven dat bedrijven die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf verwerken,  binnen enkele weken een herbeschikking toekenning fosfaatrechten ontvangen. Zowel bij de toekenning als de benutting van fosfaatrechten zullen deze bedrijven moeten uitgaan van een fosfaatproductie van 39,1 kg fosfaat per koe (behorend bij een melkproductie van 7.500 kg per koe). De daadwerkelijke hoogte van de melkproductie per koe is voor deze bedrijven dus niet meer van belang.

Onduidelijkheid bij meer of minder zelf verzuivelen
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe RVO.nl met de volgende gevallen omgaat:  • Een zelfzuivelaar gaat minder dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf op het eigen bedrijf verwerken, terwijl dit in 2015 meer dan 50% was.

  • Een zelfzuivelaar stopt geheel met het zelf verwerken van melk.

  • Een melkveehouder gaat meer dan 50% van de geproduceerde melk zelf verwerken, terwijl dat in 2015 minder dan 50% was.Bezwaar maken
Tegen de herbeschikking kan bezwaar gemaakt worden. Dat moet in ieder geval overwogen worden in de hiervoor genoemde situaties.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief