Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

Woensdag 10 mei 2017

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld voor een aantal melkveehouders die een kort geding hadden aangespannen tegen de Staat.


Melkveehouders met uitbreidingsinvesteringen voor 2 juli 2015
Het ging daarbij ten eerste om melkveehouders die op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf. Zij waren verplichtingen aangegaan, met name bij banken. Als zij hun investeringen niet kunnen benutten, ontstaat het gevaar dat zij hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

De voorzieningenrechter heeft de Regeling voor deze melkveehouders buiten werking gesteld. Belangrijk is daarbij dat deze melkveehouders er volgens de voorzieningenrechter geen rekening mee hoefden te houden dat hun investeringen door de Regeling zouden worden getroffen. Het gaat dan om investeringen die zijn gepleegd voor 2 juli 2015. Deze investeringen zijn gedaan in overeenstemming met al vanaf 1 januari 2015 ingevoerde regelgeving die juist bedoeld is om de mestproductie te beheersen. Deze regelgeving wil kort gezegd grondgebonden groei bevorderen. De bedrijfsvoering wordt door de invoering van de Regeling dusdanig beperkt, dat kan worden aangenomen dat de winstgevendheid in vergaande mate wordt aangetast. De winstgevendheid van deze bedrijven in het licht van de aangegane financieringsverplichtingen is enkel mogelijk door uitbreiding.

Biologische melkveehouders
Enkele eisers hebben een biologisch melkveebedrijf. Volgens de voorzieningenrechter komt de proportionaliteit van de Regeling ten aanzien van de biologische boeren temeer in het gedrang, nu de Regeling een oplossing beoogt te bieden waar biologische boeren geen belang bij hebben, voor een probleem waaraan zij feitelijk niet bijdragen. Biologische boeren blijven met hun mestproductie immers onder de normen van de Nitraatrichtlijn zonder dat zij de derogatie daarvoor nodig hebben.


Gevolgen uitspraak
De uitspraak geldt alleen voor de melkveehouders die het kort geding hebben aangespannen. Het ministerie overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Consequentie van de uitspraak is dat de fosfaatreductie opgebracht zal moeten worden door de overige melkveehouders.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief