Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

Woensdag 10 mei 2017

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld voor een aantal melkveehouders die een kort geding hadden aangespannen tegen de Staat.


Melkveehouders met uitbreidingsinvesteringen voor 2 juli 2015
Het ging daarbij ten eerste om melkveehouders die op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf. Zij waren verplichtingen aangegaan, met name bij banken. Als zij hun investeringen niet kunnen benutten, ontstaat het gevaar dat zij hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

De voorzieningenrechter heeft de Regeling voor deze melkveehouders buiten werking gesteld. Belangrijk is daarbij dat deze melkveehouders er volgens de voorzieningenrechter geen rekening mee hoefden te houden dat hun investeringen door de Regeling zouden worden getroffen. Het gaat dan om investeringen die zijn gepleegd voor 2 juli 2015. Deze investeringen zijn gedaan in overeenstemming met al vanaf 1 januari 2015 ingevoerde regelgeving die juist bedoeld is om de mestproductie te beheersen. Deze regelgeving wil kort gezegd grondgebonden groei bevorderen. De bedrijfsvoering wordt door de invoering van de Regeling dusdanig beperkt, dat kan worden aangenomen dat de winstgevendheid in vergaande mate wordt aangetast. De winstgevendheid van deze bedrijven in het licht van de aangegane financieringsverplichtingen is enkel mogelijk door uitbreiding.

Biologische melkveehouders
Enkele eisers hebben een biologisch melkveebedrijf. Volgens de voorzieningenrechter komt de proportionaliteit van de Regeling ten aanzien van de biologische boeren temeer in het gedrang, nu de Regeling een oplossing beoogt te bieden waar biologische boeren geen belang bij hebben, voor een probleem waaraan zij feitelijk niet bijdragen. Biologische boeren blijven met hun mestproductie immers onder de normen van de Nitraatrichtlijn zonder dat zij de derogatie daarvoor nodig hebben.


Gevolgen uitspraak
De uitspraak geldt alleen voor de melkveehouders die het kort geding hebben aangespannen. Het ministerie overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Consequentie van de uitspraak is dat de fosfaatreductie opgebracht zal moeten worden door de overige melkveehouders.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief