Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

Woensdag 10 mei 2017

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld voor een aantal melkveehouders die een kort geding hadden aangespannen tegen de Staat.


Melkveehouders met uitbreidingsinvesteringen voor 2 juli 2015
Het ging daarbij ten eerste om melkveehouders die op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf. Zij waren verplichtingen aangegaan, met name bij banken. Als zij hun investeringen niet kunnen benutten, ontstaat het gevaar dat zij hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

De voorzieningenrechter heeft de Regeling voor deze melkveehouders buiten werking gesteld. Belangrijk is daarbij dat deze melkveehouders er volgens de voorzieningenrechter geen rekening mee hoefden te houden dat hun investeringen door de Regeling zouden worden getroffen. Het gaat dan om investeringen die zijn gepleegd voor 2 juli 2015. Deze investeringen zijn gedaan in overeenstemming met al vanaf 1 januari 2015 ingevoerde regelgeving die juist bedoeld is om de mestproductie te beheersen. Deze regelgeving wil kort gezegd grondgebonden groei bevorderen. De bedrijfsvoering wordt door de invoering van de Regeling dusdanig beperkt, dat kan worden aangenomen dat de winstgevendheid in vergaande mate wordt aangetast. De winstgevendheid van deze bedrijven in het licht van de aangegane financieringsverplichtingen is enkel mogelijk door uitbreiding.

Biologische melkveehouders
Enkele eisers hebben een biologisch melkveebedrijf. Volgens de voorzieningenrechter komt de proportionaliteit van de Regeling ten aanzien van de biologische boeren temeer in het gedrang, nu de Regeling een oplossing beoogt te bieden waar biologische boeren geen belang bij hebben, voor een probleem waaraan zij feitelijk niet bijdragen. Biologische boeren blijven met hun mestproductie immers onder de normen van de Nitraatrichtlijn zonder dat zij de derogatie daarvoor nodig hebben.


Gevolgen uitspraak
De uitspraak geldt alleen voor de melkveehouders die het kort geding hebben aangespannen. Het ministerie overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Consequentie van de uitspraak is dat de fosfaatreductie opgebracht zal moeten worden door de overige melkveehouders.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief