Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan en aanpassing jongveegetal bij uitscharen

Maandag 15 mei 2017

Rundveehouders die melk produceren voor consumptie of verwerking, krijgen vanaf periode 2 te maken met het zogenaamde jongveegetal. Het jongveegetal wordt berekend door het aantal stuks jongvee op het bedrijf per 28 april 2017 te delen door het aantal koeien dat tenminste 1 keer heeft gekalfd. Het jongveegetal wordt uitgedrukt in GVE’s.


Indien men in 2017 vrouwelijk jongvee uitschaart en heeft gevraagd om het doelstellingaantal en/of referentieaantal te verhogen, kan men een aanvraag doen om het jongveegetal aan te passen. Bedrijven die een formulier 'uitschaarverklaring' hebben ingestuurd, hebben van RVO.nl een formulier ontvangen waarmee gevraagd kan worden om het jongveegetal aan te passen. Dit formulier moet vóór 20 mei 2017 teruggestuurd worden naar RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan en aanpassing jongveegetal bij uitscharen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief