Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

Dinsdag 07 maart 2017

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Als de fiscale winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar gelijk aan het bedrag van de winst. Anders gezegd: door de zelfstandigenaftrek kan geen verlies ontstaan. Als men (vóór de toepassing van de zelfstandigenaftrek) al een verlies heeft, kan de zelfstandigenaftrek dus niet ‘benut’ worden. Alleen voor starters geldt een uitzondering.

Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek kan vervolgens worden verrekend met de winst in de volgende negen jaren. Voor deze verrekening is het wel noodzakelijk dat in het betreffende jaar wordt voldaan aan het urencriterium én er voldoende winst is gemaakt.

Het jaar van staking is de laatste kans om de ‘opgespaarde’ zelfstandigenaftrek te kunnen benutten. Bij staking wordt hiervoor vaak wel voldoende stakingswinst behaald. Echter er zal dan ook nog voldaan moeten worden aan het urencriterium. Dat vereist dus een goede planning van de beëindigingsdatum: niet te vroeg in het jaar.

Het urencriterium is in dit verband niet van belang als de onderneming door overlijden van de ondernemer wordt gestaakt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan men een verzoek indienen bij RVO.nl om het referentieaantal te verhogen.

Referentiedatum
Voor een beroep op bijzondere omstandigheden is de volgende referentiedatum van belang:  • 2 juli 2015 voor melkproducerende bedrijven;

  • 15 december 2016 voor niet-melkproducerende bedrijven.Bijzondere omstandigheden
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:  • bouwwerkzaamheden;

  • diergezondheidsproblemen;

  • vernieling van de melkveestallen;

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de houder of een bloed- of aanverwant in de eerste graad.Verhoging referentieaantal
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt het referentieaantal bepaald aan de hand van het aantal runderen dat voor intreding van deze buitengewone omstandigheid op een bepaald moment bij het bedrijf was geregistreerd. Dat aantal runderen moet blijken uit de I&R-registratie.

Melding
De melding moet uiterlijk 1 april via Mijn Dossier ingediend worden bij RVO.nl. Belangrijk is daarbij de keuze van de ingangsdatum van de bijzondere omstandigheid. Er moeten schriftelijke bewijsstukken meegestuurd worden met de melding, waaruit blijkt dat één van de bijzondere omstandigheden van toepassing is.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief