Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

Dinsdag 14 maart 2017

Het fosfaatreductieplan is niet van toepassing op vleeskalverhouders. Maar door de definitie van het begrip vleeskalverhouder vallen diverse vleeskalverhouders toch onder het reductieplan.

Definitie vleeskalverhouder
Houder die uitsluitend mannelijke en vrouwelijke runderen jonger dan een jaar houdt en welke uitsluitend door de houder worden afgevoerd voor de slacht.

Geen vleeskalverhouder
In de volgende gevallen is er voor het fosfaatreductieplan dus geen sprake van een vleeskalverhouder:  • een vleeskalverhouder die kalveren opfokt voor een andere kalvermester (diercategorie 115);

  • een vleeskalverhouder met daarnaast een tak melkkoeien;

  • een vleeskalverhouder die daarnaast (enkele) zoog- of weidekoeien of jongvee ouder dan 1 jaar houdt;

  • een vleeskalverhouder die (incidenteel) kalveren afvoert voor andere doeleinden dan slacht.Dat er mogelijk sprake is van meerdere UBN-nummers is hierbij niet van belang.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief