Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

Vrijdag 02 juni 2017

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melk-producerende bedrijven. Om te voorkomen dat deze bedrijven jongvee zouden afvoeren naar niet melk-producerende bedrijven is het jongveegetal ingevoerd. Dit leidde tot veel onrust onder de melkveehouders, omdat dit getal voor menig bedrijf ongunstig uitpakte.


De regeling is nu zodanig aangepast dat bij de berekening van de geldsom geen toepassing wordt gegeven aan het jongveegetal indien in de perioden 2, 3, 4 of 5 de vrouwelijke runderen ouder dan 35 dagen die niet hebben gekalfd, na afvoer van het bedrijf worden geslacht of afgevoerd in verband met sterfte of worden geëxporteerd. Naar verwachting zal op veel bedrijven daardoor het jongveegetal niet meer van toepassing zijn


Zodra echter in periode 2, 3, 4 of 5 de hiervoor bedoelde runderen anderszins worden afgevoerd, wordt met ingang van de periode waarin de afvoer plaatsvindt,  de hoogte van de geldsom wel mede bepaald op grond van het jongveegetal (dus ook voor nog volgende periodes). Bij de lopende periode 2 wordt slechts gekeken naar de afvoer op of na 1 juni.


Het is dus raadzaam jongvee op de juiste wijze af te voeren om problemen met het jongveegetal te voorkomen. Door toepassing van het jongveegetal kan mogelijk toch een geldsom opgelegd krijgen, ondanks het feit dat men de omvang van de veestapel op het bedrijf voldoende gereduceerd heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief