Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

Vrijdag 02 juni 2017

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melk-producerende bedrijven. Om te voorkomen dat deze bedrijven jongvee zouden afvoeren naar niet melk-producerende bedrijven is het jongveegetal ingevoerd. Dit leidde tot veel onrust onder de melkveehouders, omdat dit getal voor menig bedrijf ongunstig uitpakte.


De regeling is nu zodanig aangepast dat bij de berekening van de geldsom geen toepassing wordt gegeven aan het jongveegetal indien in de perioden 2, 3, 4 of 5 de vrouwelijke runderen ouder dan 35 dagen die niet hebben gekalfd, na afvoer van het bedrijf worden geslacht of afgevoerd in verband met sterfte of worden geëxporteerd. Naar verwachting zal op veel bedrijven daardoor het jongveegetal niet meer van toepassing zijn


Zodra echter in periode 2, 3, 4 of 5 de hiervoor bedoelde runderen anderszins worden afgevoerd, wordt met ingang van de periode waarin de afvoer plaatsvindt,  de hoogte van de geldsom wel mede bepaald op grond van het jongveegetal (dus ook voor nog volgende periodes). Bij de lopende periode 2 wordt slechts gekeken naar de afvoer op of na 1 juni.


Het is dus raadzaam jongvee op de juiste wijze af te voeren om problemen met het jongveegetal te voorkomen. Door toepassing van het jongveegetal kan mogelijk toch een geldsom opgelegd krijgen, ondanks het feit dat men de omvang van de veestapel op het bedrijf voldoende gereduceerd heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief