Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

Vrijdag 02 juni 2017

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melk-producerende bedrijven. Om te voorkomen dat deze bedrijven jongvee zouden afvoeren naar niet melk-producerende bedrijven is het jongveegetal ingevoerd. Dit leidde tot veel onrust onder de melkveehouders, omdat dit getal voor menig bedrijf ongunstig uitpakte.


De regeling is nu zodanig aangepast dat bij de berekening van de geldsom geen toepassing wordt gegeven aan het jongveegetal indien in de perioden 2, 3, 4 of 5 de vrouwelijke runderen ouder dan 35 dagen die niet hebben gekalfd, na afvoer van het bedrijf worden geslacht of afgevoerd in verband met sterfte of worden geëxporteerd. Naar verwachting zal op veel bedrijven daardoor het jongveegetal niet meer van toepassing zijn


Zodra echter in periode 2, 3, 4 of 5 de hiervoor bedoelde runderen anderszins worden afgevoerd, wordt met ingang van de periode waarin de afvoer plaatsvindt,  de hoogte van de geldsom wel mede bepaald op grond van het jongveegetal (dus ook voor nog volgende periodes). Bij de lopende periode 2 wordt slechts gekeken naar de afvoer op of na 1 juni.


Het is dus raadzaam jongvee op de juiste wijze af te voeren om problemen met het jongveegetal te voorkomen. Door toepassing van het jongveegetal kan mogelijk toch een geldsom opgelegd krijgen, ondanks het feit dat men de omvang van de veestapel op het bedrijf voldoende gereduceerd heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief