Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Vrijdag 02 juni 2017

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melk-producerende bedrijven. Om te voorkomen dat deze bedrijven jongvee zouden afvoeren naar niet melk-producerende bedrijven is het jongveegetal ingevoerd. Dit leidde tot veel onrust onder de melkveehouders, omdat dit getal voor menig bedrijf ongunstig uitpakte.


De regeling is nu zodanig aangepast dat bij de berekening van de geldsom geen toepassing wordt gegeven aan het jongveegetal indien in de perioden 2, 3, 4 of 5 de vrouwelijke runderen ouder dan 35 dagen die niet hebben gekalfd, na afvoer van het bedrijf worden geslacht of afgevoerd in verband met sterfte of worden geëxporteerd. Naar verwachting zal op veel bedrijven daardoor het jongveegetal niet meer van toepassing zijn


Zodra echter in periode 2, 3, 4 of 5 de hiervoor bedoelde runderen anderszins worden afgevoerd, wordt met ingang van de periode waarin de afvoer plaatsvindt,  de hoogte van de geldsom wel mede bepaald op grond van het jongveegetal (dus ook voor nog volgende periodes). Bij de lopende periode 2 wordt slechts gekeken naar de afvoer op of na 1 juni.


Het is dus raadzaam jongvee op de juiste wijze af te voeren om problemen met het jongveegetal te voorkomen. Door toepassing van het jongveegetal kan mogelijk toch een geldsom opgelegd krijgen, ondanks het feit dat men de omvang van de veestapel op het bedrijf voldoende gereduceerd heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief