Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fusie en samenwerking ook interessant voor ZZP’er en kleine MKB ondernemingen

Woensdag 15 juni 2016

In de bouwwereld is de coöperatievorm op voorzichtige wijze geaccepteerd als samenwerkingsvorm tussen ZZP’ers. Toch lijkt samenwerken in de praktijk nog vaak gepaard te gaan met een bepaalde mate van achterdocht. Jammer, want samen bereik je meer.

Vooral voor kleinere MKB ondernemingen – met 1 of enkele medewerkers in dienst - zou het zinvol zijn om na te denken over intensievere samenwerking met branchegenoten. En hoewel veel ondernemers belang hechten aan hun zelfstandigheid, kan het slimmer zijn om de krachten te bundelen. Zo word je wat flexibeler met je vrije tijd en ook de risico’s om nieuwe investeringen te doen zijn gezamenlijk makkelijker te dragen.

Bij OOvB vertellen we u graag hoe u het best een samenwerking kunt aangaan. Neem maar eens contact op met uw relatiebeheerder.
info@oovb.nl

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief