Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ga rekenen aan grondbehoefte melkveehouderij in 2016

Woensdag 02 december 2015

Voor melkveebedrijven is het raadzaam om op korte termijn de grondbehoefte voor het volgende jaar te berekenen. Per 1 januari 2016 gaat de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij in, waarin bepaald wordt dat afhankelijk van het fosfaatoverschot een deel van de groei ingevuld moet worden met extra grond ten opzichte van het basisjaar 2014. Ten onrechte wordt gedacht dat bedrijven die niet groeien in fosfaatproductie geen gevolgen ondervinden van deze AMvB.


In de volgende gevallen zal er bij een gelijkblijvende fosfaatproductie door bedrijven met een fosfaatoverschot ook extra grond verworven moeten worden:  • bij het verlies van in het jaar 2014 in gebruik zijnde percelen landbouwgrond door verkoop of beëindiging huur;

  • bij het verlies van in 2014 tot het bedrijf behorende natuurterreinen waarop mest mocht worden aangewend;

  • bij een verlies van plaatsingsruimte door een stijging van de fosfaattoestand van percelen ten opzichte van 2014;

  • bij een verlies van plaatsingsruimte ten opzichte van 2014 door een hoger aandeel bouwland in het bouwplan.Indien de extra grond niet verworven wordt, zal het verlies door (bovengenoemde gevallen van) de daling van de plaatsingsruimte volledig gecompenseerd moeten worden door een lagere fosfaatproductie (minder dieren of een hogere fosfaatefficiëntie). Dit is niet het geval bij een verlies van plaatsingsruimte door een aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ga rekenen aan grondbehoefte melkveehouderij in 2016

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief