Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?

Donderdag 15 februari 2018

Per 1 januari 2018 valt de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat u als ouder(s) wellicht in aanmerking komt(en) voor kinderopvangtoeslag.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan de voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarde is dat u moet werken. Heeft u een fiscale partner, dan moet uw fiscale partner ook werken. Volgt u of uw fiscale partner een opleiding, een traject naar werk of inburgeringcursus, dan heeft u misschien toch recht op kinderopvangtoeslag. Een andere voorwaarde is dat u de kosten van de peuterspeelzaal zelf betaald.

Mocht de gemeente een subsidie geven aan de peuterspeelzaal, dan moet u navragen aan de peuterspeelzaal of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.

Het aantal opvanguren waar u kinderopvangtoeslag voor krijgt, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Verder geldt voor de kinderopvangtoeslag dat een maximumuurtarief wordt vergoed. Voor 2018 bedraagt het maximale uurtarief voor de dagopvang € 7,45.Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl.

De kinderopvangtoeslag moet tijdig worden aangevraagd. De aanvraag moet binnen drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is aangegaan zijn ingediend. Dus gaat uw kind(eren) per 1 januari 2018 naar de peuterspeelzaal, dan moet de aanvraag voor 30 april 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt de aanvraag later binnen, dan mist u dus de kinderopvangtoeslag over de maand januari.

Wanneer u of uw fiscale partner niet werkt (opleiding of leertraject volgt), komt u dus niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U heeft dan misschien recht op een bijdrage van de gemeente. De meeste peuterspeelzalen hebben een formulier om de gemeentelijke bijdrage aan te vragen. Mocht de peuterspeelzaal het formulier niet hebben, dan kunt u de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks bij uw gemeente aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage moet u ook aan verschillende voorwaarden voldoen.

Verwacht u in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag of de gemeentelijke eigen bijdrage, dan kunt u contact op nemen met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief