Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?

Donderdag 15 februari 2018

Per 1 januari 2018 valt de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat u als ouder(s) wellicht in aanmerking komt(en) voor kinderopvangtoeslag.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan de voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarde is dat u moet werken. Heeft u een fiscale partner, dan moet uw fiscale partner ook werken. Volgt u of uw fiscale partner een opleiding, een traject naar werk of inburgeringcursus, dan heeft u misschien toch recht op kinderopvangtoeslag. Een andere voorwaarde is dat u de kosten van de peuterspeelzaal zelf betaald.

Mocht de gemeente een subsidie geven aan de peuterspeelzaal, dan moet u navragen aan de peuterspeelzaal of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.

Het aantal opvanguren waar u kinderopvangtoeslag voor krijgt, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Verder geldt voor de kinderopvangtoeslag dat een maximumuurtarief wordt vergoed. Voor 2018 bedraagt het maximale uurtarief voor de dagopvang € 7,45.Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl.

De kinderopvangtoeslag moet tijdig worden aangevraagd. De aanvraag moet binnen drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is aangegaan zijn ingediend. Dus gaat uw kind(eren) per 1 januari 2018 naar de peuterspeelzaal, dan moet de aanvraag voor 30 april 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt de aanvraag later binnen, dan mist u dus de kinderopvangtoeslag over de maand januari.

Wanneer u of uw fiscale partner niet werkt (opleiding of leertraject volgt), komt u dus niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U heeft dan misschien recht op een bijdrage van de gemeente. De meeste peuterspeelzalen hebben een formulier om de gemeentelijke bijdrage aan te vragen. Mocht de peuterspeelzaal het formulier niet hebben, dan kunt u de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks bij uw gemeente aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage moet u ook aan verschillende voorwaarden voldoen.

Verwacht u in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag of de gemeentelijke eigen bijdrage, dan kunt u contact op nemen met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief