Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?

Donderdag 15 februari 2018

Per 1 januari 2018 valt de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat u als ouder(s) wellicht in aanmerking komt(en) voor kinderopvangtoeslag.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan de voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarde is dat u moet werken. Heeft u een fiscale partner, dan moet uw fiscale partner ook werken. Volgt u of uw fiscale partner een opleiding, een traject naar werk of inburgeringcursus, dan heeft u misschien toch recht op kinderopvangtoeslag. Een andere voorwaarde is dat u de kosten van de peuterspeelzaal zelf betaald.

Mocht de gemeente een subsidie geven aan de peuterspeelzaal, dan moet u navragen aan de peuterspeelzaal of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.

Het aantal opvanguren waar u kinderopvangtoeslag voor krijgt, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Verder geldt voor de kinderopvangtoeslag dat een maximumuurtarief wordt vergoed. Voor 2018 bedraagt het maximale uurtarief voor de dagopvang € 7,45.Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl.

De kinderopvangtoeslag moet tijdig worden aangevraagd. De aanvraag moet binnen drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is aangegaan zijn ingediend. Dus gaat uw kind(eren) per 1 januari 2018 naar de peuterspeelzaal, dan moet de aanvraag voor 30 april 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt de aanvraag later binnen, dan mist u dus de kinderopvangtoeslag over de maand januari.

Wanneer u of uw fiscale partner niet werkt (opleiding of leertraject volgt), komt u dus niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U heeft dan misschien recht op een bijdrage van de gemeente. De meeste peuterspeelzalen hebben een formulier om de gemeentelijke bijdrage aan te vragen. Mocht de peuterspeelzaal het formulier niet hebben, dan kunt u de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks bij uw gemeente aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage moet u ook aan verschillende voorwaarden voldoen.

Verwacht u in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag of de gemeentelijke eigen bijdrage, dan kunt u contact op nemen met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief