Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gebruik en verantwoording van spuiwater

Dinsdag 21 november 2017

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving.

Gebruik als meststof
Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met een biologische wasstap genoemd. Spuiwater afkomstig uit een gecombineerde luchtwasser mag niet als meststof worden gebruikt, tenzij onder meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat het water van elke wasstap apart wordt opgevangen.

Wanneer het spuiwater als meststof wordt gebruikt, gelden de regels voor het gebruik van stikstofkunstmest (uitrijregels). Het gebruikte spuiwater zal als aanvoer van kunstmest in de gebruiksnormenberekening meegenomen moeten worden (stikstofwerkingscoëfficiënt 100%). Daarvoor zullen de gehalten aan stikstof en fosfaat bekend moeten zijn. Voor de bepaling van de gehalten zijn er volgens RVO.nl de volgende opties:


 

    • Bemonsteren

 

    • Uitgaan van eerdere analyseresultaten van spuiwater

 

    • Uitgaan van het verschil in kilogrammen tussen de stikstofcorrectie van een regulier stalsysteem en een emissiearm stalsysteem.

 Spuiwater en derogatie
Spuiwater kan een (geringe) hoeveelheid fosfaat bevatten (bijv. door verontreiniging). Het wordt gezien als een kunstmestvervanger (evenals mineralenconcentraat) en mag daarom niet gebruikt worden op derogatiebedrijven. Er geldt een uitzondering als het fosfaatgehalte lager is dan 0,5% (5 gram fosfaat per kilogram). Dan is er geen sprake van een fosfaatmeststof.

Stikstofcorrectie en afvoer spuiwater in de stalbalans
Voor de hoogte van de stikstofcorrectie in de stalbalans is het stalsysteem exclusief de luchtwasser bepalend. Het spuiwater mag dan ook niet worden meegenomen als afvoerpost .

Opgave aanvullende gegevens
Wanneer spuiwater als meststof wordt gebruikt, zullen de voorraden middels code 116 ‘overige meststoffen’ in de opgave aanvullende gegevens meegenomen moeten worden. Dit geldt ook als het spuiwater als meststof verhandeld wordt.


Verantwoording
Voor de mestwetgeving, maar ook voor de milieuwetgeving, zult u moeten kunnen aantonen wat er met het geproduceerde spuiwater is gebeurd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gebruik en verantwoording van spuiwater

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief