Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gebruik en verantwoording van spuiwater

Dinsdag 21 november 2017

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving.

Gebruik als meststof
Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met een biologische wasstap genoemd. Spuiwater afkomstig uit een gecombineerde luchtwasser mag niet als meststof worden gebruikt, tenzij onder meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat het water van elke wasstap apart wordt opgevangen.

Wanneer het spuiwater als meststof wordt gebruikt, gelden de regels voor het gebruik van stikstofkunstmest (uitrijregels). Het gebruikte spuiwater zal als aanvoer van kunstmest in de gebruiksnormenberekening meegenomen moeten worden (stikstofwerkingscoëfficiënt 100%). Daarvoor zullen de gehalten aan stikstof en fosfaat bekend moeten zijn. Voor de bepaling van de gehalten zijn er volgens RVO.nl de volgende opties:


 

    • Bemonsteren

 

    • Uitgaan van eerdere analyseresultaten van spuiwater

 

    • Uitgaan van het verschil in kilogrammen tussen de stikstofcorrectie van een regulier stalsysteem en een emissiearm stalsysteem.

 Spuiwater en derogatie
Spuiwater kan een (geringe) hoeveelheid fosfaat bevatten (bijv. door verontreiniging). Het wordt gezien als een kunstmestvervanger (evenals mineralenconcentraat) en mag daarom niet gebruikt worden op derogatiebedrijven. Er geldt een uitzondering als het fosfaatgehalte lager is dan 0,5% (5 gram fosfaat per kilogram). Dan is er geen sprake van een fosfaatmeststof.

Stikstofcorrectie en afvoer spuiwater in de stalbalans
Voor de hoogte van de stikstofcorrectie in de stalbalans is het stalsysteem exclusief de luchtwasser bepalend. Het spuiwater mag dan ook niet worden meegenomen als afvoerpost .

Opgave aanvullende gegevens
Wanneer spuiwater als meststof wordt gebruikt, zullen de voorraden middels code 116 ‘overige meststoffen’ in de opgave aanvullende gegevens meegenomen moeten worden. Dit geldt ook als het spuiwater als meststof verhandeld wordt.


Verantwoording
Voor de mestwetgeving, maar ook voor de milieuwetgeving, zult u moeten kunnen aantonen wat er met het geproduceerde spuiwater is gebeurd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gebruik en verantwoording van spuiwater

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief