Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gebruik tweede keus antibioticamiddelen langer toegestaan

Donderdag 25 februari 2016

Met ingang van 1 maart 29014 mogen antibiotica in beginsel uitsluitend door de dierenarts worden afgeleverd. Veehouders mogen op basis van het bedrijfsbehandelplan zelf eerste keus middelen toedienen. Er was tevens een uitzondering opgenomen voor tweede keus middelen. Veehouders mochten deze middelen voorhanden hebben om bepaalde knelpuntaandoeningen, waarbij acuut handelen noodzakelijk is, te behandelen. Deze uitzondering gold tot 1 maart 2016.


Uit een evaluatie blijkt dat het laten vervallen van de uitzondering inzake het voorhanden hebben van tweede keus middelen per 1 maart 2016 tot grote veterinaire problemen zou leiden. Het gebruik van tweede keus middelen gerelateerd aan knelpuntaandoeningen is verminderd, maar niet in die mate dat de uitzondering kan worden opgeheven. Er is daarom besloten de huidige uitzondering te verlengen tot 1 maart 2017.


Wel wordt er momenteel gewerkt aan wijzigingen die bijdragen aan restrictief gebruik van tweede keus middelen, maar tegelijkertijd voorzien in een oplossing voor problemen bij knelpuntaandoeningen in de praktijk.


Het correct gebruik van diergeneesmiddelen maakt onderdeel uit van de zogenaamde randvoorwaarden in het kader van GLB-subsidies.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gebruik tweede keus antibioticamiddelen langer toegestaan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief