Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

Donderdag 04 mei 2017

Er worden geen directe betalingen toegekend aan landbouwbedrijven (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met een rechtspersoon die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd en die direct of indirect aan dit landbouwbedrijf staat gekoppeld via een relatie van volledige eigendom of een meerderheidsbelang. Het gaat hierbij om bedrijven met een gescheiden registratie bij de KvK, dus met verschillende KvK-nummers. Er is alleen sprake van verbonden bedrijven als alle (natuurlijke) personen die het landbouwbedrijf uitoefenen verbonden zijn met de rechtspersoon met die uitgesloten hoofdactiviteit. Zie ook artikel ‘GLB-betalingen bij verbonden bedrijven’ d.d. 9 maart 2017.


Voorbeelden  1. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Het bedrijf staat bij de KvK ingeschreven met akkerbouw als hoofdactiviteit en met pension/manege als nevenactiviteit. Er is dus 1 registratie bij de KvK. Er is geen sprake van verbonden bedrijven, omdat er geen sprake is van meerdere bedrijven met elk een eigen KvK-registratie.

  2. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de man/vrouw-maatschap ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is sprake van verbonden bedrijven. De man en de vrouw hebben een landbouwbedrijf en zijn volledig eigenaar van een bedrijf (rechtspersoon) met een uitgesloten activiteit.

  3. Het akkerbouwbedrijf met directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de vrouw ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is geen sprake van verbonden bedrijven. Alleen de vrouw is volledig eigenaar van de BV met een uitgesloten activiteit.Uitzondering verbonden bedrijven bij niet-onaanzienlijke landbouwactiviteiten
Indien er sprake is van verbonden bedrijven, kan het landbouwbedrijf toch in aanmerking komen voor directe GLB-betalingen  als uiterlijk 15 mei 2017 aangetoond wordt dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteiten van alle verbonden bedrijven. Er is niet voorgeschreven met welke bewijsstukken dit aangetoond moet worden. Dit kan bijvoorbeeld met een samenstellingsverklaring van de accountant die gaat over alle verbonden bedrijven. Ook het format accountantsverklaring, opgesteld voor het aantonen van actieve landbouwer, mag hiervoor gebruikt worden, maar zal dan wel aangepast moeten worden. Aantonen mag ook met jaarstukken als de exploitatierekening duidelijk aangeeft hoe de post inkomsten is samengesteld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief