Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

Donderdag 04 mei 2017

Er worden geen directe betalingen toegekend aan landbouwbedrijven (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met een rechtspersoon die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd en die direct of indirect aan dit landbouwbedrijf staat gekoppeld via een relatie van volledige eigendom of een meerderheidsbelang. Het gaat hierbij om bedrijven met een gescheiden registratie bij de KvK, dus met verschillende KvK-nummers. Er is alleen sprake van verbonden bedrijven als alle (natuurlijke) personen die het landbouwbedrijf uitoefenen verbonden zijn met de rechtspersoon met die uitgesloten hoofdactiviteit. Zie ook artikel ‘GLB-betalingen bij verbonden bedrijven’ d.d. 9 maart 2017.


Voorbeelden  1. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Het bedrijf staat bij de KvK ingeschreven met akkerbouw als hoofdactiviteit en met pension/manege als nevenactiviteit. Er is dus 1 registratie bij de KvK. Er is geen sprake van verbonden bedrijven, omdat er geen sprake is van meerdere bedrijven met elk een eigen KvK-registratie.

  2. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de man/vrouw-maatschap ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is sprake van verbonden bedrijven. De man en de vrouw hebben een landbouwbedrijf en zijn volledig eigenaar van een bedrijf (rechtspersoon) met een uitgesloten activiteit.

  3. Het akkerbouwbedrijf met directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de vrouw ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is geen sprake van verbonden bedrijven. Alleen de vrouw is volledig eigenaar van de BV met een uitgesloten activiteit.Uitzondering verbonden bedrijven bij niet-onaanzienlijke landbouwactiviteiten
Indien er sprake is van verbonden bedrijven, kan het landbouwbedrijf toch in aanmerking komen voor directe GLB-betalingen  als uiterlijk 15 mei 2017 aangetoond wordt dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteiten van alle verbonden bedrijven. Er is niet voorgeschreven met welke bewijsstukken dit aangetoond moet worden. Dit kan bijvoorbeeld met een samenstellingsverklaring van de accountant die gaat over alle verbonden bedrijven. Ook het format accountantsverklaring, opgesteld voor het aantonen van actieve landbouwer, mag hiervoor gebruikt worden, maar zal dan wel aangepast moeten worden. Aantonen mag ook met jaarstukken als de exploitatierekening duidelijk aangeeft hoe de post inkomsten is samengesteld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief