Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

Donderdag 04 mei 2017

Er worden geen directe betalingen toegekend aan landbouwbedrijven (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met een rechtspersoon die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd en die direct of indirect aan dit landbouwbedrijf staat gekoppeld via een relatie van volledige eigendom of een meerderheidsbelang. Het gaat hierbij om bedrijven met een gescheiden registratie bij de KvK, dus met verschillende KvK-nummers. Er is alleen sprake van verbonden bedrijven als alle (natuurlijke) personen die het landbouwbedrijf uitoefenen verbonden zijn met de rechtspersoon met die uitgesloten hoofdactiviteit. Zie ook artikel ‘GLB-betalingen bij verbonden bedrijven’ d.d. 9 maart 2017.


Voorbeelden  1. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Het bedrijf staat bij de KvK ingeschreven met akkerbouw als hoofdactiviteit en met pension/manege als nevenactiviteit. Er is dus 1 registratie bij de KvK. Er is geen sprake van verbonden bedrijven, omdat er geen sprake is van meerdere bedrijven met elk een eigen KvK-registratie.

  2. Het akkerbouwbedrijf dat directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de man/vrouw-maatschap ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is sprake van verbonden bedrijven. De man en de vrouw hebben een landbouwbedrijf en zijn volledig eigenaar van een bedrijf (rechtspersoon) met een uitgesloten activiteit.

  3. Het akkerbouwbedrijf met directe GLB-betalingen aanvraagt, is een man/vrouw-maatschap. Daarnaast heeft de vrouw ook een BV voor een pension/manege. Beide bedrijven hebben een eigen KvK-nummer. Er is geen sprake van verbonden bedrijven. Alleen de vrouw is volledig eigenaar van de BV met een uitgesloten activiteit.Uitzondering verbonden bedrijven bij niet-onaanzienlijke landbouwactiviteiten
Indien er sprake is van verbonden bedrijven, kan het landbouwbedrijf toch in aanmerking komen voor directe GLB-betalingen  als uiterlijk 15 mei 2017 aangetoond wordt dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteiten van alle verbonden bedrijven. Er is niet voorgeschreven met welke bewijsstukken dit aangetoond moet worden. Dit kan bijvoorbeeld met een samenstellingsverklaring van de accountant die gaat over alle verbonden bedrijven. Ook het format accountantsverklaring, opgesteld voor het aantonen van actieve landbouwer, mag hiervoor gebruikt worden, maar zal dan wel aangepast moeten worden. Aantonen mag ook met jaarstukken als de exploitatierekening duidelijk aangeeft hoe de post inkomsten is samengesteld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief