Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Dinsdag 20 maart 2018

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (B)) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met deze machtiging kan de teler eenvoudig voldoen aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het opleggen van financiële bijdragen voor de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie.

Dit programma is vastgesteld voor de periode tot en met 2020 en spitst zich toe op gewas- en ketenoverschrijdend onderzoek voor de akkerbouw. Het richt zich op thema’s als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouw, het alleen collectief kan worden georganiseerd en iedereen van de resultaten kan profiteren, heeft de Minister van Economische Zaken het programma en de financiering verbindend verklaard. Dit houdt in dat alle telers financieel aan het onderzoek moeten bijdragen.

Het programma wordt gefinancierd uit verplichte bijdragen die alle telers van granen, consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen en suikerbieten moeten betalen. Later dit jaar, als de kosten voor het programma van 2018 bekend zijn, stelt BO Akkerbouw de tarieven voor de financiële bijdragen voor 2018 vast. Deze bedragen nooit meer dan (in euro’s per ha):  • Consumptie- en pootaardappelen: 13,20

  • Zetmeelaardappelen: 8,80

  • Suikerbieten: 8,80

  • Granen (tarwe, gerst, haver, rogge): 4,40De verplichte bijdragen zullen in de periode tot en met 2020 steeds jaarlijks in de tweede helft van het jaar worden opgelegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief