Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Dinsdag 20 maart 2018

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (B)) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met deze machtiging kan de teler eenvoudig voldoen aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het opleggen van financiële bijdragen voor de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie.

Dit programma is vastgesteld voor de periode tot en met 2020 en spitst zich toe op gewas- en ketenoverschrijdend onderzoek voor de akkerbouw. Het richt zich op thema’s als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouw, het alleen collectief kan worden georganiseerd en iedereen van de resultaten kan profiteren, heeft de Minister van Economische Zaken het programma en de financiering verbindend verklaard. Dit houdt in dat alle telers financieel aan het onderzoek moeten bijdragen.

Het programma wordt gefinancierd uit verplichte bijdragen die alle telers van granen, consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen en suikerbieten moeten betalen. Later dit jaar, als de kosten voor het programma van 2018 bekend zijn, stelt BO Akkerbouw de tarieven voor de financiële bijdragen voor 2018 vast. Deze bedragen nooit meer dan (in euro’s per ha):  • Consumptie- en pootaardappelen: 13,20

  • Zetmeelaardappelen: 8,80

  • Suikerbieten: 8,80

  • Granen (tarwe, gerst, haver, rogge): 4,40De verplichte bijdragen zullen in de periode tot en met 2020 steeds jaarlijks in de tweede helft van het jaar worden opgelegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief