Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Dinsdag 20 maart 2018

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (B)) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met deze machtiging kan de teler eenvoudig voldoen aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het opleggen van financiële bijdragen voor de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie.

Dit programma is vastgesteld voor de periode tot en met 2020 en spitst zich toe op gewas- en ketenoverschrijdend onderzoek voor de akkerbouw. Het richt zich op thema’s als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouw, het alleen collectief kan worden georganiseerd en iedereen van de resultaten kan profiteren, heeft de Minister van Economische Zaken het programma en de financiering verbindend verklaard. Dit houdt in dat alle telers financieel aan het onderzoek moeten bijdragen.

Het programma wordt gefinancierd uit verplichte bijdragen die alle telers van granen, consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen en suikerbieten moeten betalen. Later dit jaar, als de kosten voor het programma van 2018 bekend zijn, stelt BO Akkerbouw de tarieven voor de financiële bijdragen voor 2018 vast. Deze bedragen nooit meer dan (in euro’s per ha):  • Consumptie- en pootaardappelen: 13,20

  • Zetmeelaardappelen: 8,80

  • Suikerbieten: 8,80

  • Granen (tarwe, gerst, haver, rogge): 4,40De verplichte bijdragen zullen in de periode tot en met 2020 steeds jaarlijks in de tweede helft van het jaar worden opgelegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief