Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gedeeltelijke teruggave korting GLB-inkomenssteun

Donderdag 24 september 2015


De directe GLB-inkomenssteun (o.a. bedrijfstoeslag en verschillende GLB-investeringsregellingen) wordt sinds 2013 gekort om geld te reserveren voor een crisisfonds voor de landbouwsector. Dit geld is echter niet volledig besteed door dit fonds, waardoor een gedeelte wordt terugbetaald aan de aanvragers.


Crisisfonds
Het doel van het crisisfonds is om aanvullende steun beschikbaar te hebben voor de landbouwsector als er sprake is van ernstige crisissituaties die de landbouwproductie of –distributie treffen. Hiervoor heeft de Europese Commissie een korting vastgesteld op alle directe GLB-inkomenssteun hoger dan € 2.000 per aanvrager (de financiële discipline). Deze korting geldt per aanvraagjaar.


Terugbetaling
Er vindt een terugbetaling plaats over de aanvragen in 2013. Deze terugbetaling bedraagt 2,79% van het bedrag boven € 2.000. Er is geen ondergrens, waardoor ook kleine bedragen worden uitbetaald. Aanvragers die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden per brief geïnformeerd door de RVO.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gedeeltelijke teruggave korting GLB-inkomenssteun

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief