Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gedeeltelijke teruggave korting GLB-inkomenssteun

Donderdag 24 september 2015


De directe GLB-inkomenssteun (o.a. bedrijfstoeslag en verschillende GLB-investeringsregellingen) wordt sinds 2013 gekort om geld te reserveren voor een crisisfonds voor de landbouwsector. Dit geld is echter niet volledig besteed door dit fonds, waardoor een gedeelte wordt terugbetaald aan de aanvragers.


Crisisfonds
Het doel van het crisisfonds is om aanvullende steun beschikbaar te hebben voor de landbouwsector als er sprake is van ernstige crisissituaties die de landbouwproductie of –distributie treffen. Hiervoor heeft de Europese Commissie een korting vastgesteld op alle directe GLB-inkomenssteun hoger dan € 2.000 per aanvrager (de financiële discipline). Deze korting geldt per aanvraagjaar.


Terugbetaling
Er vindt een terugbetaling plaats over de aanvragen in 2013. Deze terugbetaling bedraagt 2,79% van het bedrag boven € 2.000. Er is geen ondergrens, waardoor ook kleine bedragen worden uitbetaald. Aanvragers die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden per brief geïnformeerd door de RVO.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gedeeltelijke teruggave korting GLB-inkomenssteun

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief