Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gedeeltelijke transitievergoeding bij urenvermindering

Dinsdag 16 oktober 2018

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij een arbeidsurenvermindering de werknemer in sommige gevallen aanspraak kan maken op de uitbetaling van een (gedeeltelijke) transitievergoeding.

Het betrof in deze zaak een werkneemster waarvan de arbeidsduur werd verminderd wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Partijen spraken af dat de arbeidsovereenkomst zou worden opgezegd en sloten direct daaropvolgend een nieuwe overeenkomst, maar dan voor minder uren per week.

De wet voorziet niet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering van de contractsomvang. En omdat in dit geval de arbeidsovereenkomst (eerst) helemaal werd beëindigd, vond de werkneemster dat zij recht had op de gehele transitievergoeding.

De Hoge Raad is van oordeel: "dat de bestaande arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd en dat daarom naar evenredigheid van de omvang van die beëindiging een transitievergoeding is verschuldigd."

Naar evenredigheid betekent dat de gedeeltelijke transitievergoeding berekend moet worden naar rato van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Geldt deze uitspraak nu voor alle gevallen waarin het aantal contracturen worden verminderd?

Nee, de Hoge Raad heeft in deze uitspraak ook expliciet overwogen dat niet in alle gevallen van urenvermindering een aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding ontstaat.

Volgens de Hoge Raad ontstaat alleen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als aan de volgende cumulatieve eisen is voldaan:

  • De urenvermindering ontstaat doordat omstandigheden daartoe dwingen (bijv. door arbeidsongeschiktheid of reorganisatie);
  • De urenvermindering moet substantieel zijn (de arbeidstijd wordt minimaal met 20% verminderd);
  • De urenvermindering moet structureel zijn (de vermindering zal naar redelijke verwachting blijvend zal zijn).

Hoe vervolgens contractueel de vermindering van de uren wordt vastgelegd is voor de Hoge Raad niet relevant. De Hoge Raad overweegt daarbij dat het voorgaande van toepassing is bij:

(i)           een gedeeltelijke beëindiging;

(ii)         een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;

(iii)       een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over de (gedeeltelijke) transitievergoeding of bijvoorbeeld de wijze waarop u deze moet berekenen, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief