Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gedeeltelijke transitievergoeding bij urenvermindering

Dinsdag 16 oktober 2018

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij een arbeidsurenvermindering de werknemer in sommige gevallen aanspraak kan maken op de uitbetaling van een (gedeeltelijke) transitievergoeding.

Het betrof in deze zaak een werkneemster waarvan de arbeidsduur werd verminderd wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Partijen spraken af dat de arbeidsovereenkomst zou worden opgezegd en sloten direct daaropvolgend een nieuwe overeenkomst, maar dan voor minder uren per week.

De wet voorziet niet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering van de contractsomvang. En omdat in dit geval de arbeidsovereenkomst (eerst) helemaal werd beëindigd, vond de werkneemster dat zij recht had op de gehele transitievergoeding.

De Hoge Raad is van oordeel: "dat de bestaande arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd en dat daarom naar evenredigheid van de omvang van die beëindiging een transitievergoeding is verschuldigd."

Naar evenredigheid betekent dat de gedeeltelijke transitievergoeding berekend moet worden naar rato van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Geldt deze uitspraak nu voor alle gevallen waarin het aantal contracturen worden verminderd?

Nee, de Hoge Raad heeft in deze uitspraak ook expliciet overwogen dat niet in alle gevallen van urenvermindering een aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding ontstaat.

Volgens de Hoge Raad ontstaat alleen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als aan de volgende cumulatieve eisen is voldaan:

  • De urenvermindering ontstaat doordat omstandigheden daartoe dwingen (bijv. door arbeidsongeschiktheid of reorganisatie);
  • De urenvermindering moet substantieel zijn (de arbeidstijd wordt minimaal met 20% verminderd);
  • De urenvermindering moet structureel zijn (de vermindering zal naar redelijke verwachting blijvend zal zijn).

Hoe vervolgens contractueel de vermindering van de uren wordt vastgelegd is voor de Hoge Raad niet relevant. De Hoge Raad overweegt daarbij dat het voorgaande van toepassing is bij:

(i)           een gedeeltelijke beëindiging;

(ii)         een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;

(iii)       een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over de (gedeeltelijke) transitievergoeding of bijvoorbeeld de wijze waarop u deze moet berekenen, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief