Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen afschrijving varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

Dinsdag 19 december 2017

Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemt het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

De reden hiervoor is dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. Zolang er geen (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld, is er voor de fiscus geen sprake is van een tijdelijke regeling en is afschrijving over de rechten niet mogelijk.

Dat afschrijving niet mogelijk is, is eenzijdig vastgesteld door het ministerie. Hierover is dus geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven. Als men toch afschrijft op deze rechten, moet dit expliciet in de belastingaangifte aangegeven worden.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen afschrijving varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief