Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Woensdag 07 februari 2018

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.nl ontvangen inzake de vaststelling van fosfaatrechten. Sommige bedrijven hebben echter nog geen beschikking ontvangen. Dit betreft met name bedrijven die jongvee opfokken of vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee. Enerzijds kunnen deze bedrijven recht hebben op fosfaatrechten op basis van het aantal gehouden runderen op 2 juli 2015 en anderzijds heeft men vanaf dit jaar fosfaatrechten nodig om deze runderen te kunnen houden.

Voor bedrijven die nog geen beschikking hebben ontvangen, maar die wel recht menen te hebben op fosfaatrechten, is het raadzaam zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen bij RVO.nl tot vaststelling van fosfaatrechten. Verzoeken die onredelijk laat worden ingediend, kunnen namelijk buiten behandeling worden gelaten en niet-ontvankelijk worden verklaard.

Er lopen op dit moment nog besprekingen met het Ministerie van LNV om vrouwelijk jongvee van vleesvee vrijgesteld te krijgen van fosfaatrechten. Naar verwachting zal de uitkomst echter pas over enkele maanden bekend worden. Het is raadzaam voor deze bedrijven nu toch een vaststelling van fosfaatrechten aan te vragen.


Een aanvraag tot vaststelling van fosfaatrechten kan ingediend worden via het onderdeel ‘Digitaal post versturen’ in Mijn Dossier. Bij de aanvraag zal een stallijst gevoegd moeten worden waarop aangegeven staat welke runderen volgens de aanvrager in aanmerking komen voor fosfaatrechten door bij de betreffende runderen de diercategorie (100, 101 of 102) te vermelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief