Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Woensdag 07 februari 2018

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.nl ontvangen inzake de vaststelling van fosfaatrechten. Sommige bedrijven hebben echter nog geen beschikking ontvangen. Dit betreft met name bedrijven die jongvee opfokken of vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee. Enerzijds kunnen deze bedrijven recht hebben op fosfaatrechten op basis van het aantal gehouden runderen op 2 juli 2015 en anderzijds heeft men vanaf dit jaar fosfaatrechten nodig om deze runderen te kunnen houden.

Voor bedrijven die nog geen beschikking hebben ontvangen, maar die wel recht menen te hebben op fosfaatrechten, is het raadzaam zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen bij RVO.nl tot vaststelling van fosfaatrechten. Verzoeken die onredelijk laat worden ingediend, kunnen namelijk buiten behandeling worden gelaten en niet-ontvankelijk worden verklaard.

Er lopen op dit moment nog besprekingen met het Ministerie van LNV om vrouwelijk jongvee van vleesvee vrijgesteld te krijgen van fosfaatrechten. Naar verwachting zal de uitkomst echter pas over enkele maanden bekend worden. Het is raadzaam voor deze bedrijven nu toch een vaststelling van fosfaatrechten aan te vragen.


Een aanvraag tot vaststelling van fosfaatrechten kan ingediend worden via het onderdeel ‘Digitaal post versturen’ in Mijn Dossier. Bij de aanvraag zal een stallijst gevoegd moeten worden waarop aangegeven staat welke runderen volgens de aanvrager in aanmerking komen voor fosfaatrechten door bij de betreffende runderen de diercategorie (100, 101 of 102) te vermelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief