Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen duidelijkheid over fiscale vrijstelling SNL-subsidies

Donderdag 28 mei 2015


Er gold vanaf de datum van invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), 1 januari 2010, een belastingvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de voordelen uit SNL-subsidies gericht op natuurbeheer en op beheer van landschapselementen op natuurterreinen en op landbouwterreinen. Verder gold een belastingvrijstelling voor de voordelen uit subsidies voor inrichting en functieverandering onder de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De vrijstelling gold niet voor agrarisch natuurbeheer, met uitzondering van landschapsbeheer.


De goedkeuring van de Europese Commissie voor deze vrijstellingen liep echter op 1 januari 2014 af. Nederland heeft voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 opnieuw vrijstelling aangevraagd, maar de Europese Commissie heeft hierover nog geen besluit genomen. Een eventuele goedkeuring wordt pas in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.


Bij de aangifte kunnen belastingplichtigen wel een beroep doen op de nationale wetgeving waarin deze vrijstelling is opgenomen. Indien de commissie geen goedkeuring verleent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, moet het ten onrechte genoten voordeel, inclusief wettelijke rente, worden teruggenomen door de Belastingdienst.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen duidelijkheid over fiscale vrijstelling SNL-subsidies

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief