Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen duidelijkheid over fiscale vrijstelling SNL-subsidies

Donderdag 28 mei 2015


Er gold vanaf de datum van invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), 1 januari 2010, een belastingvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de voordelen uit SNL-subsidies gericht op natuurbeheer en op beheer van landschapselementen op natuurterreinen en op landbouwterreinen. Verder gold een belastingvrijstelling voor de voordelen uit subsidies voor inrichting en functieverandering onder de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De vrijstelling gold niet voor agrarisch natuurbeheer, met uitzondering van landschapsbeheer.


De goedkeuring van de Europese Commissie voor deze vrijstellingen liep echter op 1 januari 2014 af. Nederland heeft voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 opnieuw vrijstelling aangevraagd, maar de Europese Commissie heeft hierover nog geen besluit genomen. Een eventuele goedkeuring wordt pas in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.


Bij de aangifte kunnen belastingplichtigen wel een beroep doen op de nationale wetgeving waarin deze vrijstelling is opgenomen. Indien de commissie geen goedkeuring verleent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, moet het ten onrechte genoten voordeel, inclusief wettelijke rente, worden teruggenomen door de Belastingdienst.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen duidelijkheid over fiscale vrijstelling SNL-subsidies

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief