Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

Donderdag 27 juni 2019

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag voor welke dieren een fokker van het rundveevleesras Blonde d’Aquitaine recht had op fosfaatrechten. Bij de Kamer van Koophandel stond hij ingeschreven als zoogkoeienbedrijf. Op de peildatum 2 juli 2015 beschikte hij over zowel zoogkoeien als jongvee. RVO.nl kende alleen fosfaatrechten toe aan het op de peildatum aanwezige vrouwelijk jongvee, dat nadien ooit een kalf had gekregen. De veehouder was het hier niet mee eens. Hij wou fosfaatrechten voor alle dieren, omdat deze allen onder het begrip melkvee zouden vallen.

Het College hechtte grote waarde aan de registratie van de dieren in het I&R. Daaruit bleek dat de zoogkoeien onder diercategorie 120 stonden geregistreerd. De veehouder had niet aannemelijk gemaakt dat deze koeien desalniettemin als melkvee moesten worden aangemerkt. RVO.nl had daarom terecht geen fosfaatrechten aan deze koeien toegekend.

Het vrouwelijke jongvee stond in I&R geregistreerd onder de diercategorieën 101 (jonger dan 1 jaar) en 102 (ouder dan 1 jaar). Uit deze registratie volgde volgens het College in beginsel dat deze dieren moesten worden aangemerkt als melkvee en bijgevolg moeten worden betrokken bij het vaststellen van het fosfaatrecht. Uit het enkele feit dat een deel van het vrouwelijk jongvee was overleden zonder een kalf te krijgen, kon niet zonder meer worden afgeleid dat het niet bestemd was als opfokkalf. Een kalf dat op 2 juli 2015 nog bestemd was om te kalveren kan immers om verschillende redenen de bestemming uiteindelijk niet volbrengen. Voor een dergelijk kalf dient de houder wel over fosfaatrecht te beschikken. RVO.nl had daarom ten onrechte geen fosfaatrechten aan deze dieren toegekend.

De veehouder kreeg geen fosfaatrechten voor de stierkalveren. Het overgrote deel van de stierkalveren was doorverkocht aan een vleesveehouderij. Niet één kalf was aan een melkveehouderij verkocht. De veehouder had niet aannemelijk gemaakt dat de stierkalveren op de peildatum desalniettemin bestemd waren voor de melkveehouderij. Zijn enkele stelling dat het in zijn algemeenheid binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk is dat een stierkalf wordt verkocht om te worden gebruikt als dekstier om dubbeldoelkoeien te fokken, was hiervoor onvoldoende.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief