Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

Donderdag 27 juni 2019

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag voor welke dieren een fokker van het rundveevleesras Blonde d’Aquitaine recht had op fosfaatrechten. Bij de Kamer van Koophandel stond hij ingeschreven als zoogkoeienbedrijf. Op de peildatum 2 juli 2015 beschikte hij over zowel zoogkoeien als jongvee. RVO.nl kende alleen fosfaatrechten toe aan het op de peildatum aanwezige vrouwelijk jongvee, dat nadien ooit een kalf had gekregen. De veehouder was het hier niet mee eens. Hij wou fosfaatrechten voor alle dieren, omdat deze allen onder het begrip melkvee zouden vallen.

Het College hechtte grote waarde aan de registratie van de dieren in het I&R. Daaruit bleek dat de zoogkoeien onder diercategorie 120 stonden geregistreerd. De veehouder had niet aannemelijk gemaakt dat deze koeien desalniettemin als melkvee moesten worden aangemerkt. RVO.nl had daarom terecht geen fosfaatrechten aan deze koeien toegekend.

Het vrouwelijke jongvee stond in I&R geregistreerd onder de diercategorieën 101 (jonger dan 1 jaar) en 102 (ouder dan 1 jaar). Uit deze registratie volgde volgens het College in beginsel dat deze dieren moesten worden aangemerkt als melkvee en bijgevolg moeten worden betrokken bij het vaststellen van het fosfaatrecht. Uit het enkele feit dat een deel van het vrouwelijk jongvee was overleden zonder een kalf te krijgen, kon niet zonder meer worden afgeleid dat het niet bestemd was als opfokkalf. Een kalf dat op 2 juli 2015 nog bestemd was om te kalveren kan immers om verschillende redenen de bestemming uiteindelijk niet volbrengen. Voor een dergelijk kalf dient de houder wel over fosfaatrecht te beschikken. RVO.nl had daarom ten onrechte geen fosfaatrechten aan deze dieren toegekend.

De veehouder kreeg geen fosfaatrechten voor de stierkalveren. Het overgrote deel van de stierkalveren was doorverkocht aan een vleesveehouderij. Niet één kalf was aan een melkveehouderij verkocht. De veehouder had niet aannemelijk gemaakt dat de stierkalveren op de peildatum desalniettemin bestemd waren voor de melkveehouderij. Zijn enkele stelling dat het in zijn algemeenheid binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk is dat een stierkalf wordt verkocht om te worden gebruikt als dekstier om dubbeldoelkoeien te fokken, was hiervoor onvoldoende.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief