Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Donderdag 26 oktober 2017

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv. voorraden). Op dit moment is er nog een discussie met de Belastingdienst over de  teruggave van omzetbelasting op zelf gefokt melkvee en fokzeugen.

Een melkveehouder stapte over naar de btw-regeling en verzocht om teruggaaf van omzetbelasting over het op het eigen bedrijf voortgebrachte jongvee en de in het eigen bedrijf gefokte melkkoeien. De belastinginspecteur weigerde deze teruggaaf.

In maart 2016 oordeelde de rechtbank dat de melkveehouder wel recht had op teruggaaf. Echter in hoger beroep heeft het gerechtshof de belastinginspecteur alsnog gelijk gegeven.

Voor melkvee- en zeugenhouders die willen overstappen naar de btw-regeling is dit een flinke financiële tegenvaller. Op grond van een nog niet aangenomen wetsvoorstel tot afschaffing van de landbouwregeling is deze overstap per 1 januari 2018 zelfs verplicht.

De gemachtigde van de melkveehouder heeft inmiddels aangegeven in cassatie te zullen gaan bij de Hoge Raad.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief