Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Donderdag 26 oktober 2017

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv. voorraden). Op dit moment is er nog een discussie met de Belastingdienst over de  teruggave van omzetbelasting op zelf gefokt melkvee en fokzeugen.

Een melkveehouder stapte over naar de btw-regeling en verzocht om teruggaaf van omzetbelasting over het op het eigen bedrijf voortgebrachte jongvee en de in het eigen bedrijf gefokte melkkoeien. De belastinginspecteur weigerde deze teruggaaf.

In maart 2016 oordeelde de rechtbank dat de melkveehouder wel recht had op teruggaaf. Echter in hoger beroep heeft het gerechtshof de belastinginspecteur alsnog gelijk gegeven.

Voor melkvee- en zeugenhouders die willen overstappen naar de btw-regeling is dit een flinke financiële tegenvaller. Op grond van een nog niet aangenomen wetsvoorstel tot afschaffing van de landbouwregeling is deze overstap per 1 januari 2018 zelfs verplicht.

De gemachtigde van de melkveehouder heeft inmiddels aangegeven in cassatie te zullen gaan bij de Hoge Raad.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief