Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Donderdag 26 oktober 2017

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv. voorraden). Op dit moment is er nog een discussie met de Belastingdienst over de  teruggave van omzetbelasting op zelf gefokt melkvee en fokzeugen.

Een melkveehouder stapte over naar de btw-regeling en verzocht om teruggaaf van omzetbelasting over het op het eigen bedrijf voortgebrachte jongvee en de in het eigen bedrijf gefokte melkkoeien. De belastinginspecteur weigerde deze teruggaaf.

In maart 2016 oordeelde de rechtbank dat de melkveehouder wel recht had op teruggaaf. Echter in hoger beroep heeft het gerechtshof de belastinginspecteur alsnog gelijk gegeven.

Voor melkvee- en zeugenhouders die willen overstappen naar de btw-regeling is dit een flinke financiële tegenvaller. Op grond van een nog niet aangenomen wetsvoorstel tot afschaffing van de landbouwregeling is deze overstap per 1 januari 2018 zelfs verplicht.

De gemachtigde van de melkveehouder heeft inmiddels aangegeven in cassatie te zullen gaan bij de Hoge Raad.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief