Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen leges bij oude bestemmingsplannen

Woensdag 02 november 2016

Voor het bouwen van een nieuwe stal of het wijzigen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van een dergelijke vergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar, mag de gemeente op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen leges meer in rekening brengen.

In de praktijk proberen gemeenten onder deze bepaling uit te komen en heffen ze op andere gronden leges. Zo diende een varkenshouder bijna € 4.000 aan leges te betalen voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een luchtwasser en aanpassingen van zijn stallen. De varkenshouder was het hier niet mee eens, omdat het bestemmingsplan al bijna vijftien jaar oud was.

In de zaak voor de rechtbank stelde de gemeente dat zij weliswaar geen leges mocht opleggen voor het toetsen van de aanvraag aan het bestemmingsplan, maar dat zij ook andere werkzaamheden had verricht, waaronder een toetsing aan het Bouwbesluit. De gemeente was van mening dat zij voor die andere werkzaamheden wel leges mocht heffen.

De rechtbank was het gelukkig met de varkenshouder eens. Voor de door de gemeente voorgestane splitsing in een toets aan het bestemmingsplan en overige toetsen bood de wet geen ruimte. De legesaanslag werd daarom vernietigd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen leges bij oude bestemmingsplannen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief