Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen minimumtarieven voor ZZP'ers

Woensdag 15 maart 2017

Om de ‘inkomens’ van ZZP’ers te beschermen vindt onder meer het FNV dat een minimumtarief afgesproken zou moeten worden voor ZZP’ers. Dit omdat in een aantal branches de concurrentie groot is en de situatie dreigt dat grote groepen zelfstandigen niet genoeg verdient om rond te komen.


De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het hier niet mee eens. Zij wijst erop dat het vastleggen van een minimumtarief de concurrentie verhindert en indruist tegen het kartelverbod. Wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid zou een uitzondering mogelijk kunnen zijn.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief