Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen naheffing voor bedrogen burger wegens gesjoemel CO2-uitstoot.

Woensdag 21 oktober 2015

Moet de bijtelling van de auto van de zaak met terugwerkende kracht worden verhoogd als blijkt dat de testen gemanipuleerd zijn betreffende de CO2-uitstoot?

De Volkswagen heeft de testresultaten gemanipuleerd om de CO2-uitstoot van diesels naar beneden te krijgen. Sommige modellen zijn waarschijnlijk daarom in een lagere bijtellingscategorie geklasseerd dan waar ze eigenlijk thuishoren.

De discussie is gestart wat de fiscale gevolgen kunnen zijn als vast komt te staan dat uw auto ingedeeld zou moeten zijn in een hogere bijtellingscategorie. Alsnog naheffen? Zo ja, bij wie?

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op deze discussie gereageerd met de woorden: “De bedrogen burger gaat geen naheffing krijgen”.

(Deze toezegging van Minister Dijsselbloem is weliswaar nog niet vastgelegd in een goedkeurend Besluit, maar u kunt er van uit gaan dat de Belastingdienst zich houdt aan deze uitspraak van de minister.)

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief