Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen naheffing voor bedrogen burger wegens gesjoemel CO2-uitstoot.

Woensdag 21 oktober 2015

Moet de bijtelling van de auto van de zaak met terugwerkende kracht worden verhoogd als blijkt dat de testen gemanipuleerd zijn betreffende de CO2-uitstoot?

De Volkswagen heeft de testresultaten gemanipuleerd om de CO2-uitstoot van diesels naar beneden te krijgen. Sommige modellen zijn waarschijnlijk daarom in een lagere bijtellingscategorie geklasseerd dan waar ze eigenlijk thuishoren.

De discussie is gestart wat de fiscale gevolgen kunnen zijn als vast komt te staan dat uw auto ingedeeld zou moeten zijn in een hogere bijtellingscategorie. Alsnog naheffen? Zo ja, bij wie?

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op deze discussie gereageerd met de woorden: “De bedrogen burger gaat geen naheffing krijgen”.

(Deze toezegging van Minister Dijsselbloem is weliswaar nog niet vastgelegd in een goedkeurend Besluit, maar u kunt er van uit gaan dat de Belastingdienst zich houdt aan deze uitspraak van de minister.)

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief