Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Donderdag 24 augustus 2017

Een landbouwer beklaagd zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.


Dit is relevant omdat de landbouwer binnen drie maanden na de constatering van de niet-naleving daarvan in kennis moet worden gesteld. De landbouwer kreeg een randvoorwaardenkorting van 20% opgelegd wegens een opzettelijke niet-naleving (het niet emissiearm aanwenden van dierlijke mest).


Het College is echter van oordeel dat RVO geen wettelijke termijn heeft geschonden. RVO heeft aan de termijn van drie maanden voldaan door het sturen van een brief over een voorgenomen randvoorwaardenkorting. Een kopie van het controleverslag is geen voorwaarde voor het in kennis stellen. Het College merkt daarbij nog op dat noch in bezwaar, noch in beroep op basis van het controlerapport verweer wordt gevoerd. Op basis hiervan concludeert het College dat niet valt in te zien waarom de bevindingen van de controle niet als bewijsmiddel zouden mogen worden gebruikt. RVO heeft de bevindingen van de controle dan ook terecht aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd.


Het beroep is ongegrond en de korting blijft gehandhaafd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief