Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Donderdag 24 augustus 2017

Een landbouwer beklaagd zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.


Dit is relevant omdat de landbouwer binnen drie maanden na de constatering van de niet-naleving daarvan in kennis moet worden gesteld. De landbouwer kreeg een randvoorwaardenkorting van 20% opgelegd wegens een opzettelijke niet-naleving (het niet emissiearm aanwenden van dierlijke mest).


Het College is echter van oordeel dat RVO geen wettelijke termijn heeft geschonden. RVO heeft aan de termijn van drie maanden voldaan door het sturen van een brief over een voorgenomen randvoorwaardenkorting. Een kopie van het controleverslag is geen voorwaarde voor het in kennis stellen. Het College merkt daarbij nog op dat noch in bezwaar, noch in beroep op basis van het controlerapport verweer wordt gevoerd. Op basis hiervan concludeert het College dat niet valt in te zien waarom de bevindingen van de controle niet als bewijsmiddel zouden mogen worden gebruikt. RVO heeft de bevindingen van de controle dan ook terecht aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd.


Het beroep is ongegrond en de korting blijft gehandhaafd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief