Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

Woensdag 10 juli 2019

De Staat is niet aansprakelijk inzake het gebruik van Fipronil ter bestrijding van bloedluis in de pluimveesector. De Rechtbank Den Haag komt tot dat oordeel in een zaak die LTO-Nederland en 124 individuele pluimveehouders hebben aangespannen. Volgens de rechtbank is er geen sprake is van een falend toezicht of een waarschuwingsplicht door de NVWA.

Geen toezichtsfalen
De rechtbank verwerpt het verwijt van eisers dat de NVWA haar toezichthoudende taak niet goed heeft vervuld door pas in de zomer van 2017 actie te ondernemen en niet al in het najaar van 2016, toen zij de meldingen over het gebruik van Fipronil had ontvangen. De NVWA hoefde niet eerder Chickfriend (door pluimveehouders ingeschakeld bedrijf om hun stallen te reinigen) stil te leggen of andere handhavingsmaatregelen te treffen dan zij heeft gedaan.

Geen waarschuwingsplicht
De rechtbank verwerpt ook het verwijt dat de NVWA de eisers in staat had moeten stellen hun eigen toezichthoudende taak uit te oefenen door hen te waarschuwen. Eisers hebben onvoldoende toegelicht wie in de sector waarvoor precies had moeten worden gewaarschuwd. Een algemene waarschuwing dat mogelijk Fipronil in omloop was, zou ook het strafrechtelijk onderzoek in de weg hebben gezeten.

Pluiimveehouder zelf verantwoordelijk
De rechtbank betrok in haar oordeel dat op grond van Europese en nationale regelgeving de primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de pluimveehouders rust. Van de sector mag worden verwacht dat pluimveehouders controleren of de middelen die zij gebruiken zijn toegelaten in Nederland.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief