Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen strafvervolging mogelijk na randvoorwaardenkorting

Dinsdag 01 december 2015

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of bij het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is.


In de zaak ging het om een veehouder die de regels voor de identificatie en registratie niet had nageleefd. De staatssecretaris van Economische Zaken had op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 een randvoorwaardenkorting van € 17.000 opgelegd. Deze beslissing was onherroepelijk en het bedrag was door de veehouder betaald.


Daarnaast wou het openbaar ministerie ook nog een strafrechtelijke boete van € 25.000 opleggen. De veehouder stelde hoger beroep in, omdat hij vond dat er sprake was van een dubbele bestraffing. Volgens het openbaar ministerie was een subsidiekorting geen sanctie van strafrechtelijke aard en was er daarom geen sprake van een dubbele bestraffing.


Het hof oordeelde dat de veehouder strafrechtelijk werd vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor hem een korting was opgelegd.  In ons rechtssysteem kan men echter niet tweemaal  voor hetzelfde feit vervolgd en bestraft worden. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging. Daarom werd het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen strafvervolging mogelijk na randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief