Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen strafvervolging mogelijk na randvoorwaardenkorting

Dinsdag 01 december 2015

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of bij het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is.


In de zaak ging het om een veehouder die de regels voor de identificatie en registratie niet had nageleefd. De staatssecretaris van Economische Zaken had op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 een randvoorwaardenkorting van € 17.000 opgelegd. Deze beslissing was onherroepelijk en het bedrag was door de veehouder betaald.


Daarnaast wou het openbaar ministerie ook nog een strafrechtelijke boete van € 25.000 opleggen. De veehouder stelde hoger beroep in, omdat hij vond dat er sprake was van een dubbele bestraffing. Volgens het openbaar ministerie was een subsidiekorting geen sanctie van strafrechtelijke aard en was er daarom geen sprake van een dubbele bestraffing.


Het hof oordeelde dat de veehouder strafrechtelijk werd vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor hem een korting was opgelegd.  In ons rechtssysteem kan men echter niet tweemaal  voor hetzelfde feit vervolgd en bestraft worden. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging. Daarom werd het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen strafvervolging mogelijk na randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief