Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Donderdag 26 oktober 2017

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in februari 2017 aangegeven dat de regeling niet verlengd zou worden, maar dit najaar te willen bekijken of de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat dit standpunt kan worden herzien.

De minister van Economische Zaken ziet hiervoor echter geen nieuwe omstandigheden. Zowel de varkens- als de pluimveesector hebben de fosfaatplafonds in 2015 overschreden en de pluimveesector zit ook nu nog boven het plafond. Handhaving van de sectorplafonds is volgens de minister essentieel voor de huidige en nieuwe derogatie. De ontheffingen zullen daarom niet worden verlengd en er zullen ook geen nieuwe ontheffingen worden uitgegeven.

Voor de betreffende varkens- en pluimveehouders betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief