Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Donderdag 26 oktober 2017

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in februari 2017 aangegeven dat de regeling niet verlengd zou worden, maar dit najaar te willen bekijken of de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat dit standpunt kan worden herzien.

De minister van Economische Zaken ziet hiervoor echter geen nieuwe omstandigheden. Zowel de varkens- als de pluimveesector hebben de fosfaatplafonds in 2015 overschreden en de pluimveesector zit ook nu nog boven het plafond. Handhaving van de sectorplafonds is volgens de minister essentieel voor de huidige en nieuwe derogatie. De ontheffingen zullen daarom niet worden verlengd en er zullen ook geen nieuwe ontheffingen worden uitgegeven.

Voor de betreffende varkens- en pluimveehouders betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief