Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Donderdag 26 oktober 2017

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in februari 2017 aangegeven dat de regeling niet verlengd zou worden, maar dit najaar te willen bekijken of de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat dit standpunt kan worden herzien.

De minister van Economische Zaken ziet hiervoor echter geen nieuwe omstandigheden. Zowel de varkens- als de pluimveesector hebben de fosfaatplafonds in 2015 overschreden en de pluimveesector zit ook nu nog boven het plafond. Handhaving van de sectorplafonds is volgens de minister essentieel voor de huidige en nieuwe derogatie. De ontheffingen zullen daarom niet worden verlengd en er zullen ook geen nieuwe ontheffingen worden uitgegeven.

Voor de betreffende varkens- en pluimveehouders betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief