Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gegevens van ruim 270.000 eigenaren familiebedrijven openbaar bij invoering UBO-register

Dinsdag 16 juli 2019

De gegevens van ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven worden openbaar als het wetsvoorstel wordt aangenomen waardoor het UBO-register vanaf januari 2020 in werking treedt. Voor advies over het UBO-register richten eigenaren van familiebedrijven zich vooral op hun accountant. Dat blijkt uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut.

Weinig bekendheid
Uit het onderzoek onder het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel blijkt dat bijna de helft (48 %) van de eigenaren van grotere familiebedrijven onvoldoende bekend is met het UBO-register. Slechts 35 % van de eigenaren is zich bewust van de consequenties van de invoering van het UBO-register. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, door transparantie te creëren over de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming.

Inbreuk op privacy
Van de ondernemers die wel bekend zijn met het UBO-register stelt maar liefst 70,8 % dat het UBO-register een grote inbreuk doet op hun privacy. Ook maakt 41,7 % zich zorgen om de veiligheid van zichzelf en van de familie wanneer het UBO-register daadwerkelijk wordt ingevoerd. Voorlichting aan en voorbereiding door eigenaren staat dan ook nog in de kinderschoenen.

Advisering accountant
Laura Bles-Temme, Head of Tax bij RSM, licht de uitkomst van het onderzoek toe: ‘Uit de reacties blijkt dat de implementatie van het UBO-register niet alleen als ongewenst en  lastenverzwarend wordt gezien. Er ontstaat mogelijk ook een geheel nieuwe markt voor adviseurs om eigenaren van familiebedrijven bij te staan hun privacy en die van hun kinderen enigszins te borgen als de UBO-regelgeving van kracht wordt.’ Uit het onderzoek blijkt dat de eigenaren van familiebedrijven zich hierbij vooral (70 %) richten op hun accountant voor eventueel advies.

Probleem familiebedrijven
Roberto Flören, RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht en tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, geeft aan: ‘Waarschijnlijk hebben niet veel Nederlanders problemen met maatregelen die financieel-economische criminaliteit tegengaan. Echter wordt het een probleem als hiertoe vele goedwillenden onder deze maatregel moeten lijden. In het UBO-register komen dan ook alle eigenaren van Nederlandse familiebedrijven te staan die minstens 25 % van de eigendom in hun bv bezitten. Niet dat de initiatiefnemer van het UBO-register de eigenaren van familiebedrijven direct verdenkt van bijvoorbeeld terrorismefinanciering, maar helaas valt deze groep ook onder de definitie van de UBO. De initiatiefnemer realiseerde zich waarschijnlijk niet dat het om een erg grote groep Nederlanders gaat die hierdoor geraakt worden in hun privacy.’ Mogelijkheden tot afscherming van informatie kan alleen als er een onevenredig risico bestaat tot afpersing of intimidatie. De Kamer van Koophandel (KvK) toetst of de afscherming nodig is.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief