Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gejuich over economische vooruitzichten. DNB erg positief over komende jaren

Vrijdag 22 december 2017

Als de toch al wat terughoudende Nederlandse Bank voorspelt dat de Nederlandse economie de komende jaren voorspoedig blijft groeien, dan kunnen de vlaggen uit. Zo blijkt volgens de laatste gegevens van De Nederlandse Bank, dat de economische groei in 2017 uit zal komen op zo’n 3,1%. In 2018 veracht de bank der banken een groei van 2,2%.

De aantrekkende wereldhandel is de belangrijkste motor van de groei van dit jaar. Voor de volgende jaren zal het vooral de aantrekkende binnenlandse consumptie zijn die de groeicijfers kleur geven. Deze vooruitzichten leiden in ieder geval tot veel vertrouwen bij ondernemers. Voor het komende jaar nemen de bedrijfsinvesteringen toe met zo’n 7%. Het jaar erop zal de investeringstoename nog altijd zo’n 4,5% zijn.

Risico’s die de DNB ziet, zijn een mogelijk plotseling stijgende rente. Want vroeg of laat, is de consensus, zal de kapitaalrente gaan stijgen. Echter, zelfs bij een plotselinge stijging van 1% (wat erg onwaarschijnlijk is) zal de groei met maximaal 0,4% gedempt worden.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief