Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gejuich over economische vooruitzichten. DNB erg positief over komende jaren

Vrijdag 22 december 2017

Als de toch al wat terughoudende Nederlandse Bank voorspelt dat de Nederlandse economie de komende jaren voorspoedig blijft groeien, dan kunnen de vlaggen uit. Zo blijkt volgens de laatste gegevens van De Nederlandse Bank, dat de economische groei in 2017 uit zal komen op zo’n 3,1%. In 2018 veracht de bank der banken een groei van 2,2%.

De aantrekkende wereldhandel is de belangrijkste motor van de groei van dit jaar. Voor de volgende jaren zal het vooral de aantrekkende binnenlandse consumptie zijn die de groeicijfers kleur geven. Deze vooruitzichten leiden in ieder geval tot veel vertrouwen bij ondernemers. Voor het komende jaar nemen de bedrijfsinvesteringen toe met zo’n 7%. Het jaar erop zal de investeringstoename nog altijd zo’n 4,5% zijn.

Risico’s die de DNB ziet, zijn een mogelijk plotseling stijgende rente. Want vroeg of laat, is de consensus, zal de kapitaalrente gaan stijgen. Echter, zelfs bij een plotselinge stijging van 1% (wat erg onwaarschijnlijk is) zal de groei met maximaal 0,4% gedempt worden.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief