Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geldlening door ouders aan kinderen: voordeel voor beiden?

Donderdag 21 januari 2016

Nu ook in de nieuwe belastingplannen het spaargeld in box 3 zwaar belast blijft en de verwachting is dat de rente op spaartegoeden ongekend laag blijft is het zaak uw rendement op uw vermogen te verhogen zodat deze belastingdruk niet onevenredig hoog is.

Eén van de alternatieven is het uitlenen van uw spaargeld aan uw kinderen bijvoorbeeld om de aankoop van een woning te financieren of hun bestaande hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. De rente op deze lening die door uw kinderen wordt betaald is voor hun aftrekbaar mits de lening wordt gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van hun eigen woning of ter vervanging van een reeds bestaande eigen woning hypotheekschuld bij een bank.

Bijvoorbeeld huidige situatie 100.000 euro spaargeld, rentevergoeding bank 0,75%, bruto-opbrengst derhalve 750 euro. Belastingheffing in box 3 is 1,2% van 100.000 euro derhalve 1.200 euro zodat er een negatief netto rendement is van 450 euro. Stel dat dit bedrag nu door u wordt uitgeleend aan uw kinderen tegen een rente van 3% voor 10 jaar vast dan levert u dit, na belastingheffing in box 3, een nettobedrag van 1.800 euro op.

Dit voordeel zou u jaarlijks geheel of gedeeltelijk terug kunnen schenken aan uw kinderen gezien de schenkingsvrijstelling van 5.304 euro zodat uw kinderen na aftrek van de rente op uw lening nagenoeg renteloos lenen. Houd er wel rekening mee dat de hoogte van het rentepercentage zakelijk blijft en dus door de fiscus wordt geaccepteerd.

Bijkomstig voordeel voor uw als ouder kan zijn dat de lening nu of in de toekomst als vermogensoverhevelings instrument kan worden gebruikt door middel van jaarlijkse schenkingen ter aflossing van de lening. Onder voorwaarden kan ook de verhoogde vrijstelling voor schenkingen gebruikt worden. Uw als ouder bent er nu ook van verzekerd dat uw schenkingen op een verantwoorde manier door u kinderen worden aangewend daar tenslotte deze schenkingen altijd ten goede komen aan de vermogenspositie van u kinderen.

Nadrukkelijk wil ik u er wel op wijzen dat er natuurlijk ook risico´s zijn verbonden aan leningen aan uw kinderen zoals het geheel of ten dele ontbreken van zekerheden daar deze meestal door de bank zijn opgeëist. Verder kunnen er bij betalingsachterstanden van de rente en aflossing ongemakkelijke situaties ontstaan waardoor uw goede band met uw kinderen verstoord kan worden. Daarom is het van belang dat de afspraken over rente , aflossing en zekerheden duidelijk op papier vastgelegd worden zodat er in de toekomst geen discussie ontstaat over de voorwaarden voor de lening.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan een nadere uitwerking van uw situatie neem dan contact op met uw adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief