Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geldlening door ouders aan kinderen: voordeel voor beiden?

Donderdag 21 januari 2016

Nu ook in de nieuwe belastingplannen het spaargeld in box 3 zwaar belast blijft en de verwachting is dat de rente op spaartegoeden ongekend laag blijft is het zaak uw rendement op uw vermogen te verhogen zodat deze belastingdruk niet onevenredig hoog is.

Eén van de alternatieven is het uitlenen van uw spaargeld aan uw kinderen bijvoorbeeld om de aankoop van een woning te financieren of hun bestaande hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. De rente op deze lening die door uw kinderen wordt betaald is voor hun aftrekbaar mits de lening wordt gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van hun eigen woning of ter vervanging van een reeds bestaande eigen woning hypotheekschuld bij een bank.

Bijvoorbeeld huidige situatie 100.000 euro spaargeld, rentevergoeding bank 0,75%, bruto-opbrengst derhalve 750 euro. Belastingheffing in box 3 is 1,2% van 100.000 euro derhalve 1.200 euro zodat er een negatief netto rendement is van 450 euro. Stel dat dit bedrag nu door u wordt uitgeleend aan uw kinderen tegen een rente van 3% voor 10 jaar vast dan levert u dit, na belastingheffing in box 3, een nettobedrag van 1.800 euro op.

Dit voordeel zou u jaarlijks geheel of gedeeltelijk terug kunnen schenken aan uw kinderen gezien de schenkingsvrijstelling van 5.304 euro zodat uw kinderen na aftrek van de rente op uw lening nagenoeg renteloos lenen. Houd er wel rekening mee dat de hoogte van het rentepercentage zakelijk blijft en dus door de fiscus wordt geaccepteerd.

Bijkomstig voordeel voor uw als ouder kan zijn dat de lening nu of in de toekomst als vermogensoverhevelings instrument kan worden gebruikt door middel van jaarlijkse schenkingen ter aflossing van de lening. Onder voorwaarden kan ook de verhoogde vrijstelling voor schenkingen gebruikt worden. Uw als ouder bent er nu ook van verzekerd dat uw schenkingen op een verantwoorde manier door u kinderen worden aangewend daar tenslotte deze schenkingen altijd ten goede komen aan de vermogenspositie van u kinderen.

Nadrukkelijk wil ik u er wel op wijzen dat er natuurlijk ook risico´s zijn verbonden aan leningen aan uw kinderen zoals het geheel of ten dele ontbreken van zekerheden daar deze meestal door de bank zijn opgeëist. Verder kunnen er bij betalingsachterstanden van de rente en aflossing ongemakkelijke situaties ontstaan waardoor uw goede band met uw kinderen verstoord kan worden. Daarom is het van belang dat de afspraken over rente , aflossing en zekerheden duidelijk op papier vastgelegd worden zodat er in de toekomst geen discussie ontstaat over de voorwaarden voor de lening.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan een nadere uitwerking van uw situatie neem dan contact op met uw adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief