Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gemeenschap van goederen wordt beperkt

Donderdag 21 april 2016

De algehele gemeenschap van goederen die bij een huwelijk nu standaard is wordt vervangen door een beperkte gemeenschap.

Daardoor zal bij een scheiding alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen voortaan aan beide ex-partners toebehoren. Eigen gespaard vermogen, giften en erfenissen blijven automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Schulden worden op dezelfde manier behandeld, wat het voordeel heeft dat verzwegen schulden buiten de gemeenschap van goederen blijven. Het kan wel helpen als de schulden en de vermogens goed gedocumenteerd zijn.

Op die manier delen gehuwden alleen de inkomsten en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of gemaakt. Daarvan worden schenkingen en erfenissen uitgezonderd, tenzij de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis de beide echtelieden zal toekomen. De keuze voor een algehele gemeenschap van goederen blijft wel mogelijk, maar daarvoor zal dan de gang naar de notaris gemaakt moeten worden.

Een en ander is het gevolg van het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Nederland is een van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd, als niet uitdrukkelijk een andere regeling wordt getroffen bij de notaris.

De precieze ingangsdatum is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Tot die tijd zal bij schenkingen en testamenten nog uitdrukkelijk geregeld moeten worden dat deze buiten de gemeenschap vallen, als men daaraan de voorkeur geeft.

De voorgestelde wetswijziging zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Uiteraard blijft bij een bestaand huwelijk wel het tussentijds opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden mogelijk.

De juristen van OOvB adviseren u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief