Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gemeenschap van goederen wordt beperkt

Donderdag 21 april 2016

De algehele gemeenschap van goederen die bij een huwelijk nu standaard is wordt vervangen door een beperkte gemeenschap.

Daardoor zal bij een scheiding alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen voortaan aan beide ex-partners toebehoren. Eigen gespaard vermogen, giften en erfenissen blijven automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Schulden worden op dezelfde manier behandeld, wat het voordeel heeft dat verzwegen schulden buiten de gemeenschap van goederen blijven. Het kan wel helpen als de schulden en de vermogens goed gedocumenteerd zijn.

Op die manier delen gehuwden alleen de inkomsten en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of gemaakt. Daarvan worden schenkingen en erfenissen uitgezonderd, tenzij de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis de beide echtelieden zal toekomen. De keuze voor een algehele gemeenschap van goederen blijft wel mogelijk, maar daarvoor zal dan de gang naar de notaris gemaakt moeten worden.

Een en ander is het gevolg van het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Nederland is een van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd, als niet uitdrukkelijk een andere regeling wordt getroffen bij de notaris.

De precieze ingangsdatum is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Tot die tijd zal bij schenkingen en testamenten nog uitdrukkelijk geregeld moeten worden dat deze buiten de gemeenschap vallen, als men daaraan de voorkeur geeft.

De voorgestelde wetswijziging zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Uiteraard blijft bij een bestaand huwelijk wel het tussentijds opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden mogelijk.

De juristen van OOvB adviseren u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief