Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Generieke afroming varkens- en pluimveerechten mogelijk

Woensdag 14 september 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaatproductieplafond te brengen en te houden. Uit CBS-cijfers bleek namelijk enkele maanden geleden dat de fosfaatproductieplafonds in de varkenshouderij met 1% en in de pluimveehouderij met 3,3% werden overschreden. In het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is daarom ook een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt varkens- en pluimveerechten generiek te korten.


Medio 2017 zal op basis van CBS-cijfers over de fosfaatproductie in 2016 bepaald worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de fosfaatproductie weer onder de sectorplafonds te krijgen.


Een alternatieve maatregel zou er volgens de staatssecretaris uit kunnen bestaan om de ontheffingen die in het kader van de POR-regeling, de Kaderregeling het Zuivere Ei en de kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31 december 2017, niet te verlengen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Generieke afroming varkens- en pluimveerechten mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief