Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Generieke afroming varkens- en pluimveerechten mogelijk

Woensdag 14 september 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaatproductieplafond te brengen en te houden. Uit CBS-cijfers bleek namelijk enkele maanden geleden dat de fosfaatproductieplafonds in de varkenshouderij met 1% en in de pluimveehouderij met 3,3% werden overschreden. In het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is daarom ook een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt varkens- en pluimveerechten generiek te korten.


Medio 2017 zal op basis van CBS-cijfers over de fosfaatproductie in 2016 bepaald worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de fosfaatproductie weer onder de sectorplafonds te krijgen.


Een alternatieve maatregel zou er volgens de staatssecretaris uit kunnen bestaan om de ontheffingen die in het kader van de POR-regeling, de Kaderregeling het Zuivere Ei en de kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31 december 2017, niet te verlengen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Generieke afroming varkens- en pluimveerechten mogelijk

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief