Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

Woensdag 12 juli 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%. Een korting is nodig, omdat de fosfaatproductie op de peildatum 2 juli 2015 boven het sectorplafond lag. Bij de hoogte van de korting is rekening gehouden met de vrijstelling voor grondgebonden bedrijven en de knelgevallenvoorziening.

Uitbreiden knelgevallenvoorziening
In de knelgevallenvoorziening was al rekening gehouden met melkveehouders in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten via een AMvB uitgebreid met de volgende twee categorieën van bedrijven:  • Nieuwe gestarte bedrijven die op basis van een aantal (cumulatieve) criteria kunnen aantonen dat sprake is van een gestart bedrijf. De compensatie bedraagt 50% van het verschil tussen de feitelijke melkveebezetting op 2 juli 2015 en de op die datum aanwezige stalcapaciteit. De onderbezetting moet daarbij meer dan 10% bedragen.

  • Bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening. De veebezetting op 2 juli 2015 moet hierdoor minimaal 5% lager zijn of het bedrijf moet tijdelijk niet-grondgebonden zijn.Op advies van genoemde commissie komt er geen knelgevallenvoorziening voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen, biologische melkveebedrijven, bedrijven in omschakeling naar biologische melkveehouderij en bedrijven met runderen van zeldzame runderrassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief