Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

Woensdag 12 juli 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%. Een korting is nodig, omdat de fosfaatproductie op de peildatum 2 juli 2015 boven het sectorplafond lag. Bij de hoogte van de korting is rekening gehouden met de vrijstelling voor grondgebonden bedrijven en de knelgevallenvoorziening.

Uitbreiden knelgevallenvoorziening
In de knelgevallenvoorziening was al rekening gehouden met melkveehouders in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten via een AMvB uitgebreid met de volgende twee categorieën van bedrijven:  • Nieuwe gestarte bedrijven die op basis van een aantal (cumulatieve) criteria kunnen aantonen dat sprake is van een gestart bedrijf. De compensatie bedraagt 50% van het verschil tussen de feitelijke melkveebezetting op 2 juli 2015 en de op die datum aanwezige stalcapaciteit. De onderbezetting moet daarbij meer dan 10% bedragen.

  • Bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening. De veebezetting op 2 juli 2015 moet hierdoor minimaal 5% lager zijn of het bedrijf moet tijdelijk niet-grondgebonden zijn.Op advies van genoemde commissie komt er geen knelgevallenvoorziening voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen, biologische melkveebedrijven, bedrijven in omschakeling naar biologische melkveehouderij en bedrijven met runderen van zeldzame runderrassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief