Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

Woensdag 12 juli 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%. Een korting is nodig, omdat de fosfaatproductie op de peildatum 2 juli 2015 boven het sectorplafond lag. Bij de hoogte van de korting is rekening gehouden met de vrijstelling voor grondgebonden bedrijven en de knelgevallenvoorziening.

Uitbreiden knelgevallenvoorziening
In de knelgevallenvoorziening was al rekening gehouden met melkveehouders in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten via een AMvB uitgebreid met de volgende twee categorieën van bedrijven:  • Nieuwe gestarte bedrijven die op basis van een aantal (cumulatieve) criteria kunnen aantonen dat sprake is van een gestart bedrijf. De compensatie bedraagt 50% van het verschil tussen de feitelijke melkveebezetting op 2 juli 2015 en de op die datum aanwezige stalcapaciteit. De onderbezetting moet daarbij meer dan 10% bedragen.

  • Bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening. De veebezetting op 2 juli 2015 moet hierdoor minimaal 5% lager zijn of het bedrijf moet tijdelijk niet-grondgebonden zijn.Op advies van genoemde commissie komt er geen knelgevallenvoorziening voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen, biologische melkveebedrijven, bedrijven in omschakeling naar biologische melkveehouderij en bedrijven met runderen van zeldzame runderrassen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief