Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gerechtshof vernietigt renteswap wegens dwaling

Donderdag 19 november 2015

Een vastgoedondernemer sloot in 2007 een lening af met ABN Amro voor de financiering van de aankoop van een pand. In 2008 werd een renteswap afgesloten.


In 2009 voerde de ABN Amro een zogenoemde liquiditeitspremie in: een toeslag op de Euribor van 0,5%. Als reden voerde de ABN Amro aan dat zij door de verstoorde bancaire markt geld tegen hogere tarieven uit de markt moest halen. Deze marktomstandigheden waren volgens haar niet verwerkt in de Euribor rentetarieven.


De vastgoedondernemer was het niet eens met de handelswijze van de bank en deed een beroep op de vernietigbaarheid van de renteswapovereenkomst wegens bedrog en/of dwaling.


Het gerechtshof oordeelde dat de overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand was gekomen. Aannemelijk was geworden dat de vastgoedondernemer de overeenkomst niet zou hebben afgesloten, als hem was verteld dat de rentefixatie alleen betrekking had op het Euribor-tarief en niet op liquiditeits- en andere opslagen die banken in rekening (kunnen) brengen. Uit het informatiemateriaal van de bank bleek juist dat de rente door de swapovereenkomst geheel gefixeerd werd en dat hij daarmee volledig beschermd werd tegen rentestijgingen.


De vastgoedondernemer had daarom op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk wegens dwaling vernietigd. De vernietiging leidde ertoe dat partijen zonder rechtsgrond hadden gepresteerd. Dit betekende dat het door de vastgoedondernemer gevorderde bedrag (de betaalde swaprente verminderd met de ontvangen Euribor-rente) toewijsbaar was.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gerechtshof vernietigt renteswap wegens dwaling

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief