Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gerechtshof vernietigt renteswap wegens dwaling

Donderdag 19 november 2015

Een vastgoedondernemer sloot in 2007 een lening af met ABN Amro voor de financiering van de aankoop van een pand. In 2008 werd een renteswap afgesloten.


In 2009 voerde de ABN Amro een zogenoemde liquiditeitspremie in: een toeslag op de Euribor van 0,5%. Als reden voerde de ABN Amro aan dat zij door de verstoorde bancaire markt geld tegen hogere tarieven uit de markt moest halen. Deze marktomstandigheden waren volgens haar niet verwerkt in de Euribor rentetarieven.


De vastgoedondernemer was het niet eens met de handelswijze van de bank en deed een beroep op de vernietigbaarheid van de renteswapovereenkomst wegens bedrog en/of dwaling.


Het gerechtshof oordeelde dat de overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand was gekomen. Aannemelijk was geworden dat de vastgoedondernemer de overeenkomst niet zou hebben afgesloten, als hem was verteld dat de rentefixatie alleen betrekking had op het Euribor-tarief en niet op liquiditeits- en andere opslagen die banken in rekening (kunnen) brengen. Uit het informatiemateriaal van de bank bleek juist dat de rente door de swapovereenkomst geheel gefixeerd werd en dat hij daarmee volledig beschermd werd tegen rentestijgingen.


De vastgoedondernemer had daarom op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk wegens dwaling vernietigd. De vernietiging leidde ertoe dat partijen zonder rechtsgrond hadden gepresteerd. Dit betekende dat het door de vastgoedondernemer gevorderde bedrag (de betaalde swaprente verminderd met de ontvangen Euribor-rente) toewijsbaar was.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gerechtshof vernietigt renteswap wegens dwaling

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief