Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Donderdag 15 september 2016

Melkveebedrijven moeten vanaf dit jaar voldoen aan de AMvB grondgebonden groei. Dit houdt in dat een deel van de groei van het fosfaatoverschot gecompenseerd moet worden met extra grond. Bedrijven konden voor 1 februari 2016 een vrijstelling aanvragen, indien zij voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen waren aangegaan om het melkveefosfaatoverschot te laten verwerken.


De besluiten op de aanvragen zijn pas na 15 mei 2016 verstuurd door RVO.nl. In een aantal gevallen is de vrijstelling afgewezen, omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Deze bedrijven zouden daardoor in de problemen kunnen komen, omdat ze onvoldoende grond hebben verworven.

Er is nu een vrijstelling opgenomen in de Meststoffenwet voor bedrijven waarvan de aanvraag is afgewezen. Deze bedrijven krijgen de gelegenheid voor 15 mei 2017 alsnog voldoende grond te verwerven om vanaf 2017 wel te voldoen aan de AMvB. Deze bedrijven zullen in het jaar 2016 wel het gehele melkveefosfaatoverschot moeten laten verwerken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grondgebondenheid

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief