Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Donderdag 15 september 2016

Melkveebedrijven moeten vanaf dit jaar voldoen aan de AMvB grondgebonden groei. Dit houdt in dat een deel van de groei van het fosfaatoverschot gecompenseerd moet worden met extra grond. Bedrijven konden voor 1 februari 2016 een vrijstelling aanvragen, indien zij voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen waren aangegaan om het melkveefosfaatoverschot te laten verwerken.


De besluiten op de aanvragen zijn pas na 15 mei 2016 verstuurd door RVO.nl. In een aantal gevallen is de vrijstelling afgewezen, omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Deze bedrijven zouden daardoor in de problemen kunnen komen, omdat ze onvoldoende grond hebben verworven.

Er is nu een vrijstelling opgenomen in de Meststoffenwet voor bedrijven waarvan de aanvraag is afgewezen. Deze bedrijven krijgen de gelegenheid voor 15 mei 2017 alsnog voldoende grond te verwerven om vanaf 2017 wel te voldoen aan de AMvB. Deze bedrijven zullen in het jaar 2016 wel het gehele melkveefosfaatoverschot moeten laten verwerken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grondgebondenheid

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief