Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Donderdag 13 oktober 2016

Indien landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van een gas- of elektriciteitsleiding of onderhoud aan een waterweg, kan dit gevolgen hebben voor zowel de meststoffenregelgeving als de uitbetaling van betalingsrechten. Indien men gevraagd wordt mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is het daarom raadzaam eerst de gevolgen te onderzoeken en dit mee te nemen in de onderhandelingen. De extra kosten voor de landbouwer worden in principe vergoed.

De bereidheid van met name melkveehouders om vrijwillig mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is afgenomen. Door het tijdelijk uit gebruik nemen van landbouwgrond daalt de fosfaatruimte van het melkveebedrijf. Dit zou kunnen betekenen dat het bedrijf vervangende grond moet verwerven of de fosfaatproductie moet inkrimpen.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom voorgesteld om het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveebedrijven uit te breiden met de bepaling dat als landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen vanwege de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur deze grond wel mag meetellen als landbouwgrond in gebruik bij het melkveebedrijf voor de berekening van de grondgebonden groei. De infrastructuur moet wel een algemeen belang dienen. De voorgestelde bepaling geldt niet voor de aanleg van een private infrastructuur.

Het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveebedrijven moet op 1 januari 2017 de momenteel geldende AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven vervangen. Men kan dus dit jaar geen beroep doen op genoemde bepaling.

De wijze waarop met tijdelijke onbeteelde landbouwgrond wordt omgegaan in het kader van de andere onderdelen van de meststoffenregelgeving en de betalingsrechten blijft ongewijzigd. Dit betekent dat infrastructurele projecten wel gevolgen kunnen hebben voor de gebruiksruimte van meststoffen en de uitbetaling van betalingsrechten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief