Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Donderdag 13 oktober 2016

Indien landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van een gas- of elektriciteitsleiding of onderhoud aan een waterweg, kan dit gevolgen hebben voor zowel de meststoffenregelgeving als de uitbetaling van betalingsrechten. Indien men gevraagd wordt mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is het daarom raadzaam eerst de gevolgen te onderzoeken en dit mee te nemen in de onderhandelingen. De extra kosten voor de landbouwer worden in principe vergoed.

De bereidheid van met name melkveehouders om vrijwillig mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is afgenomen. Door het tijdelijk uit gebruik nemen van landbouwgrond daalt de fosfaatruimte van het melkveebedrijf. Dit zou kunnen betekenen dat het bedrijf vervangende grond moet verwerven of de fosfaatproductie moet inkrimpen.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom voorgesteld om het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveebedrijven uit te breiden met de bepaling dat als landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen vanwege de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur deze grond wel mag meetellen als landbouwgrond in gebruik bij het melkveebedrijf voor de berekening van de grondgebonden groei. De infrastructuur moet wel een algemeen belang dienen. De voorgestelde bepaling geldt niet voor de aanleg van een private infrastructuur.

Het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveebedrijven moet op 1 januari 2017 de momenteel geldende AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven vervangen. Men kan dus dit jaar geen beroep doen op genoemde bepaling.

De wijze waarop met tijdelijke onbeteelde landbouwgrond wordt omgegaan in het kader van de andere onderdelen van de meststoffenregelgeving en de betalingsrechten blijft ongewijzigd. Dit betekent dat infrastructurele projecten wel gevolgen kunnen hebben voor de gebruiksruimte van meststoffen en de uitbetaling van betalingsrechten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief