Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

Woensdag 29 mei 2019

Op 16 april 2019 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee dat is geslacht zonder een kalf te krijgen, komen volgens de rechter in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten.

Nieuwe beoordeling lopende procedures
Wanneer een landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hield dat nooit een kalf krijgt, beoordeelt RVO.nl de toekenning van fosfaatrechten opnieuw als:  • zij nog een beslissing op een bezwaarschrift over de toekenning van fosfaatrechten moet nemen, of;

  • er een beroepsprocedure loopt over de toekenning van fosfaatrechten.RVO.nl kan nog vragen om informatie over hoe de dieren op 2 juli 2015 geregistreerd stonden.

Geen herziening onherroepelijke besluiten
Onherroepelijke besluiten worden niet herzien. Dit is het geval als:  • de termijn is verstreken waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden;

  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen beroep ingesteld kan worden;

  • er een beslissing op beroep is genomen.Handhaving op basis van beleidsregel
De minister van LNV heeft aangegeven de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee met spoed op te nemen in de Meststoffenwet. In de tussentijd handhaaft RVO.nl de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dat betekent dat men geen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar of ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief