Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

Woensdag 29 mei 2019

Op 16 april 2019 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee dat is geslacht zonder een kalf te krijgen, komen volgens de rechter in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten.

Nieuwe beoordeling lopende procedures
Wanneer een landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hield dat nooit een kalf krijgt, beoordeelt RVO.nl de toekenning van fosfaatrechten opnieuw als:  • zij nog een beslissing op een bezwaarschrift over de toekenning van fosfaatrechten moet nemen, of;

  • er een beroepsprocedure loopt over de toekenning van fosfaatrechten.RVO.nl kan nog vragen om informatie over hoe de dieren op 2 juli 2015 geregistreerd stonden.

Geen herziening onherroepelijke besluiten
Onherroepelijke besluiten worden niet herzien. Dit is het geval als:  • de termijn is verstreken waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden;

  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen beroep ingesteld kan worden;

  • er een beslissing op beroep is genomen.Handhaving op basis van beleidsregel
De minister van LNV heeft aangegeven de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee met spoed op te nemen in de Meststoffenwet. In de tussentijd handhaaft RVO.nl de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dat betekent dat men geen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar of ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief