Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Donderdag 12 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de Wet natuurbescherming. Het toetsingskader voor aanvragen voor een Nb-vergunning blijft in principe hetzelfde, maar er is wel een nieuwe regeling voor de bepaling van het bevoegd gezag. Voor lopende procedures kan een wijziging in het bevoegd gezag optreden. Hiervoor is in de wet overgangsrecht opgenomen.

Bevoegd gezag
Vanaf 1 januari 2017 zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het project (bedrijf) of de andere handeling wordt gerealiseerd het bevoegde gezag. Tot 1 januari 2017 was dit de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvond.

Overgangsrecht
Voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend geldt het volgende overgangsrecht:  • het verbod op extern salderen geldt niet voor vergunningaanvragen vóór 1 juli 2015;

  • als nog geen beslissing is genomen over een vergunningaanvraag, wordt deze behandeld op basis van de Wet natuurbescherming;

  • bezwaren tegen een besluit tot vergunningverlening worden overeenkomstig de Wet natuurbescherming behandeld;

  • de Natuurbeschermingswet 1998 blijft van toepassing bij beroepen tegen een besluit tot vergunningverlening, indien het besluit vóór 1 januari 2017 is bekendgemaakt.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief