Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Donderdag 12 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de Wet natuurbescherming. Het toetsingskader voor aanvragen voor een Nb-vergunning blijft in principe hetzelfde, maar er is wel een nieuwe regeling voor de bepaling van het bevoegd gezag. Voor lopende procedures kan een wijziging in het bevoegd gezag optreden. Hiervoor is in de wet overgangsrecht opgenomen.

Bevoegd gezag
Vanaf 1 januari 2017 zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het project (bedrijf) of de andere handeling wordt gerealiseerd het bevoegde gezag. Tot 1 januari 2017 was dit de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvond.

Overgangsrecht
Voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend geldt het volgende overgangsrecht:  • het verbod op extern salderen geldt niet voor vergunningaanvragen vóór 1 juli 2015;

  • als nog geen beslissing is genomen over een vergunningaanvraag, wordt deze behandeld op basis van de Wet natuurbescherming;

  • bezwaren tegen een besluit tot vergunningverlening worden overeenkomstig de Wet natuurbescherming behandeld;

  • de Natuurbeschermingswet 1998 blijft van toepassing bij beroepen tegen een besluit tot vergunningverlening, indien het besluit vóór 1 januari 2017 is bekendgemaakt.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief