Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Glastuinders moeten milieurapportage voor 1 mei indienen

Donderdag 16 april 2015


Volgens de milieuwetgeving moeten glastuinders de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen registreren. De registratie verschilt of het een substraatteelt betreft of een grondgebonden teelt.


Jaarlijks moet een overzicht van de registratiecijfers worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag, die daarvoor een stichting hebben opgericht, het UO (Uitvoeringsorganisatie). De rapportage moet jaarlijks voor 1 mei zijn ingediend via www.uo-glastuinbouw.nl.


Sinds de komst van de emissienormen voor substraatteelt en de aangepaste gebruiksnormen voor de grondgebonden teelten is de rapportage weer van belang geworden om te laten wat de sector op dit gebied doet. Vanwege het belang van de registratie en rapportage gaan waterschappen en gemeenten er gericht op handhaven. De Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hun leden opgeroepen dit jaar extra aandacht aan de handhaving te besteden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Glastuinders moeten milieurapportage voor 1 mei indienen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief