Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Goed voornemen? Positief zijn loont.

Donderdag 22 december 2016

Sommige uitspraken zijn zo vanzelfsprekend, dat ze als eerste weer worden vergeten. Zo weten we al heel lang dat lachende winkelmedewerkers beter zijn voor de klanttevredenheid dan een chagrijnige winkelmedewerker. In de horeca geldt dat misschien nog wel meer. Hoe kan het dan toch dat we in de rol van klant zo vaak nog worden verrast door medewerkers – en bazen! – die dat weer vergeten zijn?

Dus…het is de kunst voor u als ondernemer om uw medewerkers te stimuleren positief te zijn. Hoe? Door zelf het goede voorbeeld te geven en door zo af en toe eens een complimentje uit te delen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief